Balder annonserar resultatet från det frivilliga återköpserbjudandet av utestående hybridobligationer

Nyheter  – 

Fastighets AB Balder, via dotterbolaget Balder Invest AB, har idag annonserat resultatet av sitt erbjudande till innehavare av sina utestående EUR 350 miljoner 5,5 år non-call, first reset date 7 mars 2023 (ISIN: XS1677911825) och EUR 500 miljoner 5,25 år non-call, first reset date 2 juni 2026 (ISIN: XS2305362951) att delta i ett återköp där Balder Invest AB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om EUR 85 miljoner (”Återköpserbjudandet”).

Resultatet av återköpserbjudandet är som följer:

ISIN First reset date Issued (EUR) Repurchased (EUR)
XS1677911825 07-Mar-23 350,000,000 29,100,000
XS2305362951 02-Jun-26 500,000,000 55,900,000
Total 850,000,000 85,000,000

Förväntad likviddag för återköpet är 14 september 2022. Detaljer kring återköpserbjudandet återfinns i ”Tender Offer Memorandum”.

Deutsche Bank och Nordea har agerat Dealer Managers för Återköpserbjudandet och Kroll har agerat Tender Agent.

Dealer Managers:
Deutsche Bank, telefon: +44 20 7545 8011
Nordea Bank Abp, telefon: +45 6136 0379, e-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com


 

För mer information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon: 031-10 95 92