Balder i spännande samarbete för att uppföra Stockholms högsta bostadshus

Nyheter  – 
Balder bildar ett gemensamt bolag tillsammans med VästkustStugan, Mjöbäcks Entreprenad och Innovation Properties med målsättningen att uppföra Stockholms högsta bostadshus. 

I Sickla, gränslandet mellan Stockholm och Nacka, planeras för uppförandet av två höga hus om 38 respektive 30 våningar. Projektet går under namnet Nacka Port och blir den nya entrén till Nacka stad. 

”Vi är väldigt glada över samarbetet med Balder som borgar för ett starkt genomförande framåt”, säger Göran Nergården, VästkustStugan.

Projektets totala volym omfattar ca 33 700 kvm ljus BTA bostäder, kontor och handel. Detaljplanen ska ut på samråd och beräknas antas under 2023. Trion bakom projektet är fastighetsägarna VästkustStugan, Mjöbäcks Entreprenad och Innovation Properties. 

”Vi ser fram emot att, tillsammans med övriga tre duktiga och drivna aktörer, utveckla denna häftiga fastighet - tillsammans ska vi skapa något riktigt bra. Det känns också roligt att vi, genom Nacka Port, förtydligar vår position som fastighetsutvecklare i Stockholm”, säger Erik Selin, VD i Balder.

Tornen kommer inrymma bostäder samt kommersiella ytor som restaurang, deli, bageri, cykelverkstad m.m. Högst upp i tornen kommer det finnas gym samt festvåning för de boende med utsikt över Stockholm, inloppet och Nackareservatet. Utöver tornen ska den kulturhistoriskt värdefulla Färgfabriken Klinten renoveras och återfå sin forna glans. Ambitionen är att ta tillvara den kreativa atmosfär som finns i huset idag.

”Vi vill skapa en destination och ett arkitektoniskt vackert landmärke som Nackaborna är stolta över. Samtidigt vill vi skapa ett attraktivt projekt utöver det vanliga som ger mervärden både för dom boende, kontors och lokalhyresgästerna samt givetvis för allmänheten”, säger Kristian Wahlberg, Innovation Properties.

Kommunikationerna till Stockholm är goda och den nya tunnelbanan till Nacka får sin ena uppgång i Sickla, ca 350 meter från projektet. Från området är det cykelavstånd till centrala Stockholm och området, där två regionala cykelstråk möts, får nästan tusen cykelparkeringsplatser. 

För mer information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90
Sverigechef Fastighetsutveckling Emil Engelbrektsson, telefon 031-10 95 96
Kommunikationschef Sandra Nilsson, telefon 031-10 95 80

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2021 ett värde om 160,3 Mdkr (151,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se