Balder uppdaterar sina klimatmål

Nyheter  – 
Balder ökar nu takten i hållbarhetsarbetet ytterligare genom att sätta nya klimatmål i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet.

Det nya klimatmålet innebär att Balder ska halvera utsläppen i den egna verksamheten till 2030 med 2020 som basår, och mäta och minska utsläppen i värdekedjan (scope 3).

Balder sätter också mål om att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3) till 2045.

– För att nå målen kommer vi bland annat öka takten i våra energieffektiviseringsprojekt, kontinuerligt minska mängden köpt energi och vidta flera åtgärder för att öka hållbarheten i fastighetsutvecklingsprojekten, säger Camilla Holten, hållbarhetsansvarig på Balder.

Andra aktiviteter inkluderar att köpa miljömärkt fjärrvärme och att löpande byta ut fordonsflottan till fossilfria fordon. Balder har också skrivit under Science Based Targets¹ med syftet att få vetenskapligt baserade mål godkända.

Balder har också formellt uttryck sitt stöd för Task-Force on Climate-related Financial Disclosures och kommer att fortsätta arbetet med att kartlägga och hantera finansiella risker och möjligheter kopplade till klimatförändringar.


¹ Science Based Targets är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att klara målsättningarna i Paris-avtalet. Genom att ansluta sig till initiativet har Balder påbörjat arbetet med att få bolagets klimatmål verifierade och godkända. Läs mer här.