Balder och Next Step Group utvecklar framtidens logistikhubb – skapar plats för 1 000 nya jobb i Mölnlycke

Nyheter  – 
Link40 är namnet på en ny, stor gods- och logistikhubb som fastighetsbolaget Balder och stadsutvecklaren Next Step Group etablerar i Mölnlycke. Satsningen blir ett starkt bidrag till den svenska transportsektorn och beräknas skapa 1 000 nya arbetstillfällen i Härryda kommun, med en total investering på cirka 4 miljarder kronor.

Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvm BTA.

Målet är att samla regionens mest framstående aktörer inom näringsliv, akademi och transportsektorn för att tillsammans underlätta för branschen och samhället att ställa om till en mer hållbar gods- och logistiksektor såväl regionalt och nationellt som globalt.

- Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikregion mer än 20 år i rad och genom Link40 befäster vi positionen. Här ska vi erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla det regionala näringslivet men också hela den svenska logistiksektorn, säger Jacob Torell, vd Next Step Group.

Den strategiska platsen längs riksväg 40, mellan Sveriges två största städer och med närhet till stora godsnav som Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats, ger alla möjligheter att påverka den samhällsviktiga transportsektorn i positiv riktning.

- Som engagerad fastighetsägare vill Balder bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom ansvarsfullt ägande och förvaltande, vid byggnationen och inte minst genom att skapa rätt förutsättningar för andra att göra goda affärer. Vi är glada att vara en del av Link40 och ser fram emot att utveckla platsen tillsammans med likasinnade, säger Balders vd Erik Selin.

- En fortsatt utveckling av Bårhults företagspark är strategiskt viktigt för kommunen och hela Göteborgsregionen. Link40 är ett betydelsefullt bidrag i arbetet för hållbar omställning och kommer även att skapa omkring 1 000 nya arbetstillfällen i kommunen, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande, Härryda kommun.

Som ett led i satsningen har grundarna för Link40 tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg. Parterna vill tillsammans arbeta för att platsen ska kunna utvecklas till en regional gods- och logistikhubb med ambitionen att också fungera som en pilot och testbädd för utveckling av utsläppsfri godstrafik – lösningar som sedan förhoppningsvis kan skalas upp och spridas till andra hubbar.

- Balder och Next Step Groups gemensamma satsning är strategiskt rätt och helt i linje med ambitionerna inom Gothenburg Green City Zone. Vi behöver skapa regionala och lokala omlastningsnav för att transporter till och från storstaden ska kunna effektiviseras och ske med utsläppsfria fordon. Köerna och trafiken inne i staden behöver minska, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Härryda kommun har gett etableringen ett positivt planbesked och senare i år går detaljplanen ut på samråd. Om allt går enligt plan kan byggstart ske i slutet av 2023.
 

Fakta Link40

  • Link40 är en logistikhubb för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar.
  • Byggs intill Bårhults företagspark längs riksväg 40 i Mölnlycke, Härryda kommun.
  • Omfattar en yta på cirka 45 hektar och cirka 240 000 kvm BTA.
  • Utvecklas och ägs av Next Step Group AB och Fastighets AB Balder. Total investering cirka 4 miljarder kronor.
  • Business Region Göteborg och Gothenburg Green City Zone är strategisk partner.
  • Planerad byggstart sista kvartalet 2023.

Besök Link40.se för mer information.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Vorberg (m), Kommunstyrelsens ordförande Härryda kommun, +46 (0)709-99 90 25
Jonas Eriksson, verksamhetsledare Gothenburg Green City Zone, Business Region Göteborg, +46 (0)31-367 61 23
Jacob Torell, VD Next Step Group, +46 (0)31-712 69 12
Eva Jonasson, Presskommunikatör Balder, +46 (0)31-10 79 44

Gothenburg Green City Zone är ett initiativ av Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, samt Volvo Cars och RISE Research Institutes of Sweden. Här testar vi ny teknik och samverkar för att utveckla och skala upp systemlösningar med målsättningen att alla transporter i utvalda delar av Göteborg till 2030 ska vara 100 procent utsläppsfria.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och åstadkomma hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Next Step Group är ett stads- och fastighetsutvecklingsbolag baserat i Göteborg med visionen att skapa miljöer där människor känner stolthet, närhet och delaktighet. Bolaget driver idag tre av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt: Nya Hovås, Wendelstrand och GoCo Health Innovation City.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Balder är ett av de största fastighetsbolagen på den nordiska marknaden med fastigheter även i Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 december 2021 ett värde om 191,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.