Balder publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Finansiella rapporter  – 

Med en diversifierad fastighetsportfölj och hög anpassningsförmåga som grund arbetar Balder alltid brett och målmedvetet för att stå motståndskraftigt. Så även under 2023.

- 2023 har på många sätt varit likt 2022. Det är fortfarande oroligt i omvärlden vilket bidrar till en fortsatt global osäkerhet. Som bolag anpassar vi oss hela tiden till de förutsättningar som råder. Vi fokuserar på att effektivisera den dagliga verksamheten och ta hand om våra kunder, fastigheter och vår finansiering, säger vd Erik Selin.

Hållbarhetsredovisningen för 2023 är framtagen med en påbörjad anpassning till EU-direktivet CSRD för ökad transparens och jämförbarhet.

- Balders målinriktade arbete inom hållbarhetsområdet ger resultat. Under 2023 har andelen klimatriskanalyser av fastighetsportföljen ökat kraftigt vilket vi är stolta över. Inom social hållbarhet fortsätter Balder att ta ett långsiktigt samhällsansvar på de platser där bolaget verkar. Balders sociala investeringar bedrivs i nära samverkan med hyresgästerna och lokala aktörer där behovet i respektive bostadsområde avgör vilka typer av insatser som ska prioriteras. Med en tydlig etablering av hållbarhetsfrågorna i organisationen och en ökad transparens i vår hållbarhetsredovisning fortsätter vi att hålla jämn takt framåt, säger Ewa Wassberg, finanschef och tillförordnad hållbarhetschef på Balder.

Här följer några hållbarhetsrelaterade höjdpunkter:

  • Positivt momentum i Balders ESG risk rating när Sustainalytics uppdaterar till 12,3 från 13,8, vilket innebär att Balder ligger stabilt inom ramen för låg risk samt att bolaget fortsatt presterar bra i relation till jämförbara bolag.
     
  • Balders klimatmål validerat av Science Based Target Initiative.
     
  • Intensifierat arbete med klimatriskanalyser under 2023 där stora delar av fastighetsbeståndet, närmare 750 fastigheter och 1 650 byggnader i Sverige, Danmark, Finland och Norge, genomgått klimatriskscreening.

Balders års- och hållbarhetredovisning samt fastighetsförteckning finns tillgänglig på svenska och engelska för nedladdning på www.balder.se. Den svenska redovisningen finns även i European Single Electronic Format (ESEF).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Selin, Vd, tel. 031-10 95 92, erik.selin@balder.se
Eva Sigurgeirsdottir, Ekonomichef, tel. 031-10 99 13, eva.sigurgeirsdottir@balder.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2024 kl. 08.00 CET.