Fastighets AB Balders årsredovisning för 2009 finns nu på hemsidan www.balder.se

Finansiella rapporter  – 

Balders årsredovisning för 2009 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort för att vara klar för utskick under vecka 17. En tryckt årsredovisning kan beställas genom att skicka e-post till arsredovisning@balder.se eller skriva till Fastighets AB Balder, Box 53121, 400 15 Göteborg, ringa på telefon 031-10 95 70 eller faxa till 031-10 95 99. För ytterligare information, vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 Bilaga: Årsredovisning 2009 Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 11.00 den 19 april 2010.