UTHYRNINGSPOLICY FÖR BOSTÄDER MED STATLIGT INVESTERINGSSTÖD

Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.

Lägenheter tilldelas i turordning, efter köpoäng/kötid.

Sökande ska ha en inkomst. Inkomsten ska styrkas med intyg.

Som inkomst räknas följande:

 1. Inkomst genom anställning.
 2. Inkomst genom egen näringsverksamhet
 3. Pension*
 4. Studiemedel från CSN
 5. Tillägg
 6. Bidrag**
 7. Kapital

*Följande pensionstyper räknas som inkomstalternativ:

 • Allmän pension i Sverige som består av inkomstpension, tilläggspension, garantipension och premiepension
 • Avtalspension/ tjänstepension.
 • Sjukersättning.
 • Efterlevandepension, Barnpension, omställningspension.
 • Äldreförsörjningsstöd.
 • Bostadstillägg för pensionärer.

**Bostadsbidrag, Bostadstillägg, Försörjningsstöd, Aktivitetsersättning, Aktivitetsstöd, A-kassa, Vårdbidrag, Underhållsbidrag, Underhållsstöd, Barnbidrag räknas som inkomst.

En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

Boendereferenser tas på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna referenser får ej vara negativa, i form av tex konstaterade störningar eller återkommande sena hyresbetalningar.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet:

 • 1 rum och kök, max två personer
 • 2 rum och kök, max tre personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sex personer
 • 5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Vilken inkomstnivå behöver du som sökande för att få hyra en lägenhet?

För att få hyra en lägenhet med statligt investeringsstöd krävs att hushållet ska tjäna 1,0 gånger normalbeloppet utöver bostadshyran.

Aktuella normalbelopp finns på Kronofogdens hemsida.

Följande projekt innefattas av statligt investeringsstöd:

Kv. Nabbens Udde
Kv. Balkongen
Kv. Bergsjö Höjd
Kv. Kryddgården
Kv. Bergskristallen
Kv. Stenhuggaren
Kv. Konditoriet
Kv. Charkuteriet
Kv. Velocity
Kv. Botanik