VÄLKOMMEN ATT FLYTTA IN HOS OSS!

Grattis till din nya bostad och varmt välkommen till Balder! I väntan på inflyttningsdagen finns det en hel del praktiskt som du behöver tänka på. Här hjälper vi dig att komma ihåg allt.

Observera att annan information än vad som anges på denna sida kan gälla i just ditt bostadsområde. Kontakta kundservice om du är osäker. 

INNAN DU FLYTTAR IN

Betala den första hyran

Första hyran ska vara betald innan du får tillträde till din lägenhet. Vi rekommenderar att du ansöker om autogiro eller e-faktura för att förenkla betalningen av hyran.

Fler information hittar du på sidorna Min hyra och Mitt hyreskontrakt.

Bra att veta om den årliga hyresförhandlingen

Hyrorna behöver justeras regelbundet för att täcka kostnader för drift och underhåll. Därför förhandlar Balder och Hyresgästföreningen om hyran varje år och vi strävar alltid efter en överenskommelse. Förhandlingarna brukar bli klara under våren och de nya hyrorna kommer oftast på hyresavierna från och med 1 juni. Då brukar ofta hyreshöjningen för månaderna mars, april och maj aviseras retroaktivt. Det innebär att din hyresavi kan bli högre i juni, juli och augusti. Observera att detta dock kan skilja sig mellan olika bostadsområden. Kontakta kundservice om du vill veta mer om vad som gäller i just ditt område.

Anmäl autogiro eller e-faktura

Hyran ska betalas månadsvis i förskott och ska senast sista vardagen i föregående månad vara inbetald till Balder. Det finns flera sätt att betala hyran. Smidigast är autogiro eller e-faktura. Du kan också få din hyresavi som pdf-fil till din e-postadress. Det kan ta några månader innan autogiro eller e-faktura träder i kraft, så vi rekommenderar dig att välja digitalt betalsätt så snart du har signerat ditt kontrakt. 

Läs mer om hyresinbetalningen och välj betalsätt

Teckna eller justera din hemförsäkring

Det är obligatoriskt att ha en hemförsäkring under hela din hyrestid hos oss på Balder. Som hyresgäst kan du nämligen bli ersättningsskyldig för skador du orsakar i fastigheten, både i din lägenhet, i allmänna utrymmen eller hos dina grannar. Försäkringen tecknar du hos ett försäkringsbolag du själv väljer, och den ska börja gälla från och med dagen då du flyttar in.

En hemförsäkring kan också ge ersättning vid händelser som exempelvis brand eller översvämning i fastigheten, eller vid inbrott och skadegörelse.

Innan du flyttar in är det viktigt att säkerställa att hemförsäkringen är uppdaterad så att den har rätt villkor för din nya lägenhet. Dubbelkolla vilka skadefall som ersätts, maximibeloppet, självrisken och eventuella begränsningar i försäkringen.

Teckna elavtal

För att du ska ha el i lägenheten på tillträdesdagen behöver du i förväg teckna två olika avtal:

  1. Avtal för elnätet. Detta är ett fast abonnemang där du betalar licenskostnaden för användningen av el i din bostad.
  2. Avtal för elhandel. Du har möjlighet att teckna ett valfritt abonnemang, oftast ett rörligt avtal, med valfri elleverantör.

Du får själv jämföra priser och teckna dina avtal. För att teckna dina elavtal behöver du ditt avtalsnummer (exempelvis 12345-1234-12) och Skatteverkets lägenhetsnummer (exempelvis 1101). Båda uppgifterna hittar du på ditt hyreskontrakt. Kontakta kundservice om du är osäker.

Individuell mätning och debitering

Om du bor i ett nybyggt hus, eller i ett hus som genomgått en omfattande renovering, kan det finnas mätutrustning för IMD - individuell mätning och debitering. IMD gör det möjligt att mäta förbrukningen av el samt kall- och varmvatten i varje enskild lägenhet. Det innebär att du som hyresgäst endast betalar för det du förbrukar. Du kan med andra ord själv påverka dina kostnader - det är rättvist för alla och bra för miljön. Förbrukningen debiteras på hyresavin med fem månaders eftersläpning (exempel: den faktiska kostnaden för januari debiteras på hyresavin för juni). Om det finns IMD i din fastighet finns det en upphandlad elleverantör vilket innebär att du som hyresgäst inte behöver teckna ett eget elavtal. Titta på ditt hyresavtal eller kontakta kundservice om du är osäker.

Teckna avtal för bredband/tv

De flesta av våra fastigheter är bundna till en enskild leverantör av fast bredband/tv. Det kan vara Telia eller Bahnhof. Om du är osäker på vilken operatör som är kopplad till ditt hus kan du söka på din adress på www.bredbandsval.se. Du kan också kontakta kundservice eller din förvaltare för att få veta mer.

Om du bor i ett hus med Bahnhof som leverantör ska router finnas i lägenheten när du flyttar in. Om så ej är fallet, vänligen besök ditt lokala förvaltningskontor för att hämta ut en router. Glöm inte att ta med legitimation vid hämtningen. Om någon annan än den som står på kontraktet ska hämta ut routern är det viktigt att hen tar med sig bådas legitimation.

Om du bor i ett hus med Telia som leverantör skickas routern per post.  

Boka parkeringsplats eller garage

Som tillval till din lägenhet kan du, i mån av plats, hyra en parkeringsplats eller ett garage. Kontakta kundservice om du vill veta mer.

Gör flyttanmälan och adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket meddelar din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Vill du ha eftersändning av din post beställer du det hos Svensk Adressändring. Tänk på att det kan vara många andra företag och organisationer du kan behöver anmäla adressändring till. Det kan vara tidningar du prenumererar på (observera att morgontidningen inte eftersänds), bilserviceföretag, butikskedjor du är medlem i, föreningar med mera.

Alla som bor i en lägenhet ska vara folkbokförda på adressen. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du hittar ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt, på ditt postfack eller på ytterdörren efter att du har flyttat in.

PÅ INFLYTTNINGSDAGEN

Så får du dina nycklar och taggar

I samband med din inflyttning kommer du att kunna boka in dig på tid för nyckelutlämning på ditt lokala förvaltningskontor eller vid din nya lägenhet. Hur just din nyckelutlämning kommer att gå till får du information om från ditt lokala förvaltningskontor. Om dagen då avtalet börjar gälla infaller på en helgdag är det nästkommande vardag som gäller. Det är inte tillåtet att ta emot nycklar direkt från den tidigare hyresgästen.

När du hämtar nycklarna ska du ha med dig giltig legitimation (körkort eller pass).

Om ett ombud ska hämta nycklarna åt dig

Om någon annan än du själv ska hämta ut nycklarna till din lägenhet behöver du fylla i en fullmakt i förväg.

Vid nyckelutlämningen behöver ombudet ha med sig följande:

  • Fullmakt i original
  • Ombudets legitimation (körkort eller pass) 
  • Kopia av fullmaktsgivarens legitimation (körkort eller pass)

Fullmakt för uthämtning av nycklar via ombud

Notera informationen om var du får parkera

Var och hur du får parkera med din bil/släp/lastbil när du ska flytta in varierar mellan våra olika bostadsområden. Information om detta ska du få från ditt lokala förvaltningskontor i samband med kontraktsskrivning, inför inflyttningsdagen eller i samband med nyckelutlämningen.

Gå igenom lägenheten innan du flyttar in

Innan du flyttar in dina möbler och saker rekommenderar vi att du går igenom lägenheten noggrant och dokumenterar eventuella skador. Om skadorna inte finns dokumenterade i besiktningsprotokollet från slutbesiktningen, som gjordes i samband med att tidigare hyresgäst flyttade ut, finns det risk att du blir ersättningsskyldig för dessa skador när du själv flyttar ut i framtiden. Ta gärna bilder för egen dokumentation, men skicka dem endast till oss på begäran.

EFTER ATT DU HAR FLYTTAT IN

Tänk på att skapa en trygg och trivsam miljö för dig och dina grannar

I flerbostadshus har du alltid grannar runt omkring. Människor är olika och lever olika liv. Det är viktigt att du respekterar dina grannar och är medveten om att ni alla tillsammans bidrar till ett gott grann­skap. Det är därför viktigt att du läser och agerar utifrån Balders trivselregler.

Genom att vara försiktig och använda sunt förnuft kan du förebygga många skador i hemmet och samtidigt öka tryggheten för både dig själv och dina grannar. Vi rekommenderar att du tar del av våra tips för hur du skapar en trygg boendemiljö.

Så får du din namnskylt på dörren

Vi ser till att du får ditt namn på namntavlan i trapphuset och på dörren. Om detta mot förmodan inte är gjort på tillträdesdagen när du fått nycklarna, vänligen kontakta kundservice.

Så gör du om du behöver anmäla ett fel

I ditt hyreskontrakt ingår vår service som omfattar felanmälan och reparationer, så om något i din bostad eller lokal inte fungerar som det ska kan du göra en felanmälan så hjälper vi dig.

Ärenden hanteras av våra fastighetsskötare måndag-fredag och vi kontaktar dig så snart vi kan. Alla ärenden hanteras i tur och ordning, med undantag för akuta ärenden som alltid prioriteras. 

Behöver du ett extra förråd?

I vissa av våra bostadsområden finns det möjlighet att hyra ett extra förråd. Kontakta kundservice om du vill veta mer. 

Kontakta kundservice

Så bidrar du till ett gott grannskap

I flerbostadshus har du alltid grannar runt omkring. Människor är olika och lever olika liv. Det är viktigt att du respekterar dina grannar och är medveten om att ni alla tillsammans bidrar till ett gott grann­skap.

Balders trivselregler