Finansiella rapporter

Här hittar du Balders finansiella rapporter så som års- och hållbarhetsredovisning, bokslutskommuniké och delårsrapporter.

Välj året du är intresserad av för att filtrera visningen.

Kontakta oss

Erik Selin

VD
Visa e-mail

Kontakta oss

Ewa Wassberg

Finanschef
Visa e-mail