Balder och Serneke säljer byggrätter i Karlastaden till Framtidenkoncernen

Nyheter  – 
Fastighets AB Balder (”Balder”) och Doxas portföljbolag Serneke säljer cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden.

Affären består dels av två kvarter som överlåts till 100 procent, dels av fyra kvarter som överlåts till 74 procent med Serneke och Balder som fortsatta delägare till 26 procent. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 miljard kronor och inkluderar även en ensidig option för Serneke och Balder att återköpa byggrätterna i de fyra delägda kvarteren senast september 2027.

- Vi ser väldigt positivt på att få in en stark aktör från allmännyttan i projektet som kommer att tillföra stora värden i framväxandet av stadsdelen, säger Erik Selin, vd på Fastighets AB Balder.

Totalt består Karlastaden av cirka 325 000 kvadratmeter fördelat på åtta kvarter ovan mark samt Karlastadens garage- och mediaanläggning. De aktuella byggrätterna innefattar dels cirka 36 000 kvadratmeter i kvarteren Lynx och Virgo som Framtidenkoncernen förvärvar till 100 procent, dels cirka 115 000 kvadratmeter i kvarteren Callisto, Cassiopeja, Aries och Auriga som AB Framtiden förvärvar till 74 procent. Serneke och Balder äger efter affären 13 procent vardera av kvarteren Callisto, Aries och Auriga. Sernekes ägarandel av kvarteret Cassiopeja uppgår efter affären till 26 procent.

Köpeskillingen uppgår till cirka 1 miljard kronor, baserat på ett fastighetsvärde om cirka 1,3 miljarder kronor.

Serneke och Balder erhåller även en ensidig option att när som helst, dock senast september 2027, återköpa samtliga aktier i ett eller flera av de fyra delägda kvarteren till ett pris motsvarande det underliggande fastighetsvärdet uppräknat med index. Efter optionstiden kan endera parten återköpa fastigheterna.

- Framtiden är ett allmännyttigt bolag och det är viktigt för oss att förvärva byggrätter till marknadsmässigt fördelaktiga priser. Genom denna affär tar vi ansvar och agerar aktivt och medvetet på fastighetsmarknaden i syfte att bidra till att det kan byggas nya bostäder samt till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg, säger Terje Johansson, VD på AB Framtiden.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, tel. 031-10 95 92, 
erik.selin@balder.se
Eva Jonasson, Presskommunikatör, tel. 031-10 79 44, eva.jonasson@balder.se
Terje Johansson, VD Framtidenkoncernen, tel. 031-719 31 60, terje.johansson@framtiden.se
Victor Persson, VD Doxa, tel. 0702- 58 63 75, victor.persson@doxa.se
Ola Serneke VD Serneke Invest AB, tel. 031-712 97 05, ola.serneke@serneke.se