Balder offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer

Nyheter  – 

Fastighets AB Balder (publ) ("Bolaget" eller “Balder”) erbjuder innehavare av sina utestående SEK 300 000 000 FRN med förfall januari 2024 (ISIN: SE0010832931), SEK 1 000 000 000 FRN med förfall mars 2024 (ISIN: SE0011869684), SEK 1 900 000 000 gröna FRN med förfall juni 2024 (ISIN: SE0011869825) och SEK 1 300 000 000 gröna FRN med förfall december 2024 (ISIN: SE0013359494) ("Obligationerna"), att delta i ett återköp där Balder köper tillbaka Obligationerna mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”), tillsammans med upplupen och icke betald ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i ett återköpsdokument daterat 10 februari 2023 (”Återköpsdokumentet”).

Återköpsdokumentet finns tillgängligt via följande länk: https://www.balder.se/investerare/finansering/prospekt-och-obligationsvillkor

Återköpserbjudandet löper ut 14:00 CET den 16 februari 2023 om det inte förlängs, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Förväntad likviddag för Återköpserbjudandet är den 21 februari 2023.

Balder har lämnat i uppdrag till Svenska Handelsbanken AB (publ) att agera dealer manager för Återköpserbjudandet.

Dealer Manager:
Svenska Handelsbanken AB (publ): 08-46 348 98liability.management@handelsbanken.se
 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 0
31-351 83 99