Balder inför ytterligare ett finansiellt mål samt kommer tillkännage prognos för 2023

Regulatoriska pressmeddelanden  – 

Fastighets AB Balder (publ) inför ytterligare ett finansiellt mål i samband med årsbokslutet 2022. Balders styrelse har beslutat att införa det finansiella målet Nettoskuld/EBITDA och nyckeltalet ska över tid inte överstiga 11 gånger.

Att ha en balansräkning som uppfyller kriterierna för en investment grade rating och kontinuerlig tillgång till obligationsfinansiering är inte bara en fråga om finansieringsstrategi, utan ligger också väl i linje med den riskprofil som Balders styrelse eftersträvar i stort.

I bokslutskommunikén för 2022 som offentliggörs kl. 08:00 fredagen den 10 februari 2023, kommer Balder också att tillkännage en prognos för verksamhetsåret 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99

 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 07:45 CET.