Balder och Serneke har genomfört försäljningen av byggrätter i Karlastaden till Förvaltnings AB Framtiden

Nyheter  – 

Fastighets AB Balder och Serneke Group AB genomförde under gårdagen försäljningen av cirka 151 000 kvadratmeter byggrätter i Karlastaden till Göteborgs allmännyttiga fastighetskoncern Förvaltnings AB Framtiden. Affären genomfördes i enlighet med vad som offentliggjordes den 22 januari 2024.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Jonasson, Presskommunikatör Fastighets AB Balder, tel. 031-10 79 44,
eva.jonasson@balder.se
Johan Live, Presschef Serneke Group AB, tel. 0768 68 11 37, johan.live@serneke.se