Balders valberedning föreslår nyval av styrelseordförande och ledamot

Nyheter  – 
Valberedningen i Fastighets AB Balder (publ) har avslutat sitt arbete inför årsstämman 3 maj 2024. Valberedningen föreslår att Sten Dunér ska väljas till ny styrelseordförande och att Carin Kindbom väljs till ny styrelseledamot. Till omval föreslår valberedningen nuvarande styrelseledamöter Fredrik Svensson, Anders Wennergren och Erik Selin.

Christina Rogestam, som varit ordförande i 18 år, har avböjt omval. Som ny styrelseordförande har valberedningen föreslagit Sten Dunér som suttit i Balders styrelse sedan 2007. Carin Kindbom föreslås till ny styrelseledamot.

- Jag vill passa på att tacka Christina för hennes hela 18 år som styrelseordförande. Valberedningen är övertygad om att Sten, med sin långa erfarenhet inom bolagsstyrning och ledarskap, är rätt person att ta över ordföranderollen i styrelsen. Med Carin som ny ledamot och hennes gedigna bakgrund ser vi i valberedningen med tillförsikt fram emot att få följa Balders fortsatta resa, säger Jesper Mårtensson, valberedningens ordförande.

Sten Dunér, född 1951, är civilekonom och har suttit i Balders styrelse sedan 2007. Sten är idag styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv samt styrelseledamot i Garbo och Humlegården. Sten har under sitt arbetsliv främst arbetat inom bank och försäkringar. Det sista operativa uppdraget var som vd för LFAB.   

Carin Kindbom, född 1968, har en ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Carin är sedan 2010 vd och koncernchef för Svenska Mässan Gothia Towers som även äger och förvaltar det egna fastighetsbeståndet. Dessförinnan var Carin vd och koncernchef för STS Student Travel Schools och hon har även haft ett antal ledande befattningar inom IT-koncernen Hogia. Carin är idag bland annat styrelseledamot i Svenska Mässans Stiftelse och Almega Tjänsteföretagen. Tidigare styrelseuppdrag har varit för Handelsbanken Västra Sverige och Moment Group AB.

I valberedningen ingår Jesper Mårtensson, utsedd av Erik Selin Fastigheter AB, Rikard Svensson, utsedd av Arvid Svensson Invest AB, Patricia Hedelius, utsedd av AMF Tjänstepension och Christina Rogestam, styrelsens ordförande. Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar en absolut majoritet av samtliga röster i bolaget. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Balders årsstämma och finnas på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Mårtensson, Valberedningens ordförande,
tel. 0709 666 555, jesper.martensson@balder.se