Balder offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående hybridobligationer

Nyheter  – 

Fastighets AB Balder, via dotterbolaget Balder Invest AB, erbjuder innehavare av utestående hybridobligation, EUR 500 miljoner 5,25 år non-call, first reset date 2 juni 2026 (ISIN: XS2305362951) att delta i ett återköp där Balder Invest AB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om EUR 44,41 miljoner (”Återköpserbjudandet”).

Syftet med Återköpserbjudandet är att, bland annat, proaktivt managera emittentens utestående hybridkapital: genom transaktionen väntas emittenten reducera sitt utestående hybridkapital med upp till EUR 44,41 miljoner.

Återköpet av hybridkapital kommer att prissättas via ett omodifierat s.k. ”Dutch auction” förfarande. Återköpserbjudandet löper ut 17:00 CET den 29 september 2023 och likvid förväntas den 4 oktober 2023. Detaljer om Återköpserbjudandet, prismekanismen och tidschemat finns tillgängligt i det s.k. ”launch announcement” via Euronext Dublin och återköpsdokumenten (tender offer memorandum) finns tillgängligt via ”tender agent” (https://deals.is.kroll.com/balder).

Balder har lämnat i uppdrag till BNP Paribas och Nordea att agera ”dealer managers” för återköpserbjudandet.

Dealer Managers:
BNP Paribas, tel. +33 1 55 77 78 94, e-post: liability.management@bnpparibas.com
Nordea Bank Abp, tel. +45 6136 0379,
e-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com


För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, tel. 031-10 95 92

Ewa Wassberg, Finanschef, tel. 031-351 83 99