Balder annonserar resultatet från det frivilliga återköpserbjudandet av utestående hybridobligationer

Nyheter  – 

Fastighets AB Balder, via dotterbolaget Balder Invest AB, har idag annonserat resultatet av sitt erbjudande till innehavare av utestående hybridobligation, EUR 500 miljoner 5,25 år non-call, first reset date 2 juni 2026 (ISIN: XS2305362951) om att delta i ett återköp där Balder Invest AB köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag upp till ett maximalt nominellt belopp om EUR 44,41 miljoner (”Återköpserbjudandet”).

Resultatet av återköpserbjudandet är som följer:

 ISIN  First reset date   Issued (EUR)   Repurchased (EUR) 
 XS2305362951   02-Jun-26  500,000,000  44,410,000

Förväntad likviddag för återköpet är 4 oktober 2023. Detaljer kring Återköpserbjudandet återfinns i ”Tender Offer Memorandum”.

BNP Paribas och Nordea har agerat Dealer Managers för Återköpserbjudandet och Kroll har agerat Tender Agent.

Dealer Managers:
BNP Paribas, tel. +33 1 55 77 78 94, e-post: liability.management@bnpparibas.com
Nordea Bank Abp, tel. +45 6136 0379,
e-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com


För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, tel. 031-10 95 92

Ewa Wassberg, Finanschef, tel. 031-351 83 99