UTHYRNINGSPOLICY FÖR STUDENTBOSTÄDER

Vi arbetar efter en uthyrningspolicy för att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning.
Grundkrav

Den sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.

Lägenheter tilldelas i turordning, efter köpoäng/kötid.

En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar en intresseanmälan. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

Du som söker studentlägenhet ska visa upp antagningsbesked till en eftergymnasial utbildning som universitet, högskola eller YH-utbildning. För att intyget ska godkännas krävs att du studerar med en studietakt på minst 50 %, vilket motsvarar 15 högskolepoäng per termin.

Boendereferenser tas på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna referenser får ej vara negativa, i form av t.ex. konstaterade störningar eller återkommande sena hyresbetalningar.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet.

  • 1 rum och kök, max två personer
  • 2 rum och kök, max tre personer
  • 3 rum och kök, max fem personer
  • 4 rum och kök, max sex personer
  • 5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Bra att veta

Du som får kontrakt på en studentlägenhet behåller dina köpoäng.

Stickprov och kontroller kan komma att genomföras. Uppfyller hyresgästen inte studiekravet ska hyresgästen avflytta med iakttagande av avtalad uppsägningstid.