FÖR DIG SOM SKA FLYTTA UT

Om du får ändrade bostadsbehov och bestämmer dig för att flytta, tänk på att skicka in din skriftliga uppsägning i så god tid som möjligt. Observera att uppsägningstiden är tre hela kalendermånader så var ute i god tid för att undvika dubbla hyror. För att hjälpa dig genom processen med uppsägning och utflyttning har vi gjort en översikt med information som är viktig att tänka på.

Observera att annan information än vad som anges på denna sida kan gälla i just ditt bostadsområde. Kontakta kundservice om du är osäker. 

Blanketter

Säg upp ditt kontrakt via Mitt Balder

Snabbaste och smidigaste sättet att skicka in din uppsägning är via vår kundportal Mitt Balder. För att logga in behöver du BankID.

Observera!

Om du vill säga upp del av lägenhet, eller garage, parkeringsplats eller förråd, använd blankett och skicka in per post eller e-post. 

Vad händer efter inskickad uppsägning?

Efter att vi har tagit emot din uppsägning och registrerat den i vårt system kommer din förvaltare att återkomma till dig med en skriftlig bekräftelse. I bekräftelsen kommer datum och tid för förbesiktning och slutbesiktning att finnas.

Vid uppsägning av lägenhet sägs även eventuell p-plats, garage och förråd upp automatiskt.

Hur lång är uppsägningstiden?

Observera att uppsägningstiden är tre hela kalendermånader så var ute i god tid för att undvika dubbla hyror. För att din uppsägningstid ska börja löpa från månadens första dag måste din uppsägning ha registrerats av oss senast den sista dagen i månaden innan. Det är inte är möjligt att korta ner uppsägningstiden. 

 • Exempel 1: Din uppsägning tas emot och registreras den 31 januari. Uppsägningstiden löper under februari, mars och april. Utflyttning ska ske senast den 30 april.
 • Exempel 2: Din uppsägning tas emot och registreras den 2 februari. Uppsägningstiden löper under mars, april och maj. Utflyttning ska ske senast den 31 maj.

Säg upp ditt kontrakt genom att skicka post

Om du inte har möjlighet att använda vår kundportal Mitt Balder kan du fylla i vår uppsägningsblankett och skicka den med post.

Gör så här:

 1. Skriv ut och fyll i rätt blankett. Observera att alla personer som står på hyreskontraktet måste skriva under uppsägningen för att den ska vara giltig.
 2. Posta den till Fastighets AB Balder, Box 53 121, 400 15 Göteborg.
 3. För att säkerställa att din uppsägning kommer in till oss bör du skicka uppsägningen som rekommenderat brev (REK). Det är särskilt viktigt att du skickar uppsägningen som REK om du ska säga upp lägenheten nära ett månadsskifte. Då kan du säkerställa att uppsägningen är oss tillhanda innan den nya månaden börjar.


Vad händer efter inskickad uppsägning?

Efter att vi har tagit emot din uppsägning och registrerat den i vårt system kommer din förvaltare att återkomma till dig med en skriftlig bekräftelse. I bekräftelsen kommer datum och tid för förbesiktning och slutbesiktning att finnas.

Vid uppsägning av lägenhet sägs även eventuell p-plats, garage och förråd upp automatiskt.

Hur lång är uppsägningstiden?

Observera att uppsägningstiden är tre hela kalendermånader så var ute i god tid för att undvika dubbla hyror. För att din uppsägningstid ska börja löpa från månadens första dag måste din uppsägning ha registrerats av oss senast den sista dagen i månaden innan. Det är inte är möjligt att korta ner uppsägningstiden. 

 • Exempel 1: Din uppsägning tas emot och registreras den 31 januari. Uppsägningstiden löper under februari, mars och april. Utflyttning ska ske senast den 30 april.
 • Exempel 2: Din uppsägning tas emot och registreras den 2 februari. Uppsägningstiden löper under mars, april och maj. Utflyttning ska ske senast den 31 maj.

Säg upp ditt kontrakt genom att skicka e-post

Om du inte har möjlighet att använda vår kundportal Mitt Balder kan du fylla i vår uppsägningsblankett och skicka den via e-post.

Gör så här:

 1. Skriv ut och fyll i rätt blankett. Observera att alla personer som står på hyreskontraktet måste skriva under uppsägningen för att den ska vara giltig.
 2. Det är mycket viktigt att du skriver under blanketten med din signatur/namnteckning.
 3. Scanna in blanketten (du kan använda en vanlig scanner, en scanningsapp på mobilen eller ta ett skarpt, tydligt foto)
 4. Mejla blanketten till kundservice@balder.se.
   

Vad händer efter inskickad uppsägning?

Efter att vi har tagit emot din uppsägning och registrerat den i vårt system kommer berörd förvaltare att återkomma till dig med en skriftlig bekräftelse. I bekräftelsen kommer datum och tid för förbesiktning och slutbesiktning att finnas.

Vid uppsägning av lägenhet sägs även eventuell p-plats, garage och förråd upp automatiskt.

Hur lång är uppsägningstiden?

Observera att uppsägningstiden är tre hela kalendermånader så var ute i god tid för att undvika dubbla hyror. För att din uppsägningstid ska börja löpa från månadens första dag måste din uppsägning ha registrerats av oss senast den sista dagen i månaden innan. Det är inte är möjligt att korta ner uppsägningstiden. 

 • Exempel 1: Din uppsägning tas emot och registreras den 31 januari. Uppsägningstiden löper under februari, mars och april. Utflyttning ska ske senast den 30 april.
 • Exempel 2: Din uppsägning tas emot och registreras den 2 februari. Uppsägningstiden löper under mars, april och maj. Utflyttning ska ske senast den 31 maj.

UNDER UPPSÄGNINGSTIDEN

Delta i förbesiktningen av lägenheten

I nära anslutning till att du skickat in din uppsägning genomför vi en förbesiktning. Då går vi igenom lägenheten tillsammans med dig och pratar om eventuella skador eller onormalt slitage som du kan ha orsakat under tiden som du hyrt lägenheten. Det är du som hyresgäst som ansvarar för att nödvändiga åtgärder fixas innan du flyttar ut.

Om du av någon anledning inte kan närvara har du, i undantagsfall, möjlighet att via fullmakt ge en annan person tillåtelse att företräda dig vid besiktningen. Detta kräver dock särskilda skäl som du behöver meddela till oss på Balder i förväg.

En ombesiktning kan komma att ske cirka 1 månad innan utflyttning för att säkerställa att eventuella skador har återställts.

Åtgärda eventuella skador

Om det i samband med förbesiktningen upptäcks skador, onormalt slitage eller annat i lägenheten som behöver åtgärdas ansvarar du för att det sker under uppsägningstiden. Detta inkluderar såväl fysiskt slitage som stark odör eller skador från matos, rökning, husdjur eller dylikt.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av hantverkare om du har skador som ska åtgärdas, men om du väljer att själv utföra reparationerna måste du utföra arbetet på ett fackmannamässigt sätt. Om du är osäker, kontakta kundservice eller ditt lokala förvaltningskontor.

Inför utflyttningen behöver du ta bort alla spikar, skruvar och pluggar och spackla igen eventuella hål i väggar och tak (för uppsättning av lampor, tavlor, hyllor med mera). Observera att även detta ska göras på ett fackmannamässigt sätt.

Om reparationerna i lägenheten inte utförs på ett fackmannamässigt sätt kan du behöva betala för åtgärder som behöver vidtas för att återställa skadorna

Var beredd på att visa din lägenhet

Under uppsägningstiden kan du komma att få visa lägenheten för den/de personer som får erbjudande om att flytta in efter att du flyttat ut. Vi på Balder, alternativt personen som är intresserad av din lägenhet, kommer att kontakta dig för att komma överens om en tid för visningen.

Säg upp eller flytta abonnemang/avtal för el, telefoni och bredband

I din lägenhet är det du som hyresgäst som har avtal för el, telefoni och bredband. Dessa avtal ska du säga upp i god tid före att du flyttar ut.

Gör flyttanmälan och adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket meddelar din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring. Tänk på att det kan vara många andra företag och organisationer du behöver anmäla adressändring till. Det kan vara tidningar du prenumererar på, bilserviceföretag, butikskedjor du är medlem i, föreningar etc.

Flyttstäda lägenheten

Innan du flyttar ut genomför vi ytterligare en besiktning. Den kallas avflyttningsbesiktning eller slutbesiktning. 

För att slutbesiktningen ska gå så smidigt som möjligt rekommenderar vi dig att följa denna checklista:

 • Se till att hela lägenheten, plus förråd, balkong, uteplats och andra ytor som hör till lägenheten, är helt tömda och har städats ordentligt. Vi rekommenderar att du följer Balders städtips.
 • Säkerställ att all utrustning som hör till lägenheten, exempelvis dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, skåp, takkontakter och brandvarnare, finns i lägenheten.
 • Lämna kvar bruksanvisningar/skötselanvisningar för lägenhetsutrustning som finns i lägenheten (kylskåp, spis etc.).
 • Säkerställ att du har tagit bort alla spikar, skruvar och pluggar och på ett fackmannamässigt sätt spacklat igen eventuella hål i väggar och tak som du borrat, spikat och skruvat (för uppsättning av lampor, tavlor, hyllor med mera).

I listan med Balders städtips har vi samlat fler råd och rekommendationer inför flyttstädningen.

Delta i slutbesiktningen

Under slutbesiktningen går en representant från Balder igenom lägenheten tillsammans med dig för att slutligt bedöma skicket på lägenheten vid utflyttning jämfört med skicket vid inflyttning. Det är mycket viktigt att du personligen närvarar vid besiktningen.

Om du av någon anledning inte kan närvara har du, i undantagsfall, möjlighet att via fullmakt ge en annan person tillåtelse att företräda dig vid besiktningen. Detta kräver dock särskilda skäl som du behöver meddela till oss på Balder i förväg.

Om vi under besiktningen bedömer att lägenheten fortfarande har skador eller ett onormalt slitage kommer du att debiteras för återställningen. Detsamma gäller om vi bedömer att lägenheten inte är tillräckligt välstädad.

Lägenhetens skick vid besiktningen dokumenteras i ett utflyttningsprotokoll.

PÅ UTFLYTTNINGSDAGEN

Lämna tillbaka alla nycklar och taggar till Balder

När du flyttar ut ska samtliga nycklar lämnas tillbaka till oss på Balder. Det gäller även de kopior som du eventuellt har gjort samt nycklar till förråd, tvättstuga, motorvärmare med mera.

Senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet har gått ut ska nycklarna finnas hos oss.

Det är inte tillåtet att lämna nycklar eller taggar direkt till hyresgästen som ska flytta in i lägenheten efter dig.

Om du inte lämnar tillbaka alla nycklar kan du bli skyldig att betala vad det kostar för oss att byta lås.

Balders städtips

Inför flytten ska varje vrå i lägenheten städas och rengöras. Om du väljer att själv utföra flyttstädningen kan Balders städtips vara till hjälp.

Läs Balders städtips