MIN HYRA

Hyran betalas alltid i förskott och ska vara Balder tillhanda senast sista vardagen i månaden. Exempelvis ska månadshyran för april vara inbetald sista vardagen i mars. 
Det finns flera sätt att betala hyran. Smidigast är e-faktura eller autogiro. Du kan också få din hyresavi som pdf-fil till din e-postadress

Observera att Balder den 1 januari 2024 upphörde med utskick av hyresavier på papper. 

För dig som ska flytta in

Du som är ny hyresgäst får dina första hyresavier skickade till den e-post som används vid signering av hyresavtalet. Därefter kan du välja att byta till e-faktura eller autogiro. Observera att den första hyresinbetalningen ska vara betald innan du flyttar in i din lägenhet.

E-FAKTURA

Med e-faktura får du hyresavin direkt till din internetbank. Gör så här:

 1. Logga in på din internetbank
 2. Lägg till ”Fastighets AB Balder” som betalningsmottagare för e-faktura. Tänk på att kontraktsinnehavaren och kontots ägare behöver vara densamma.
 3. Klart!

Din anmälan kommer att omfatta alla kontrakt du har med oss, även eventuell parkeringsplats/garage.

E-fakturan träder i kraft vid nästa kvartalsavisering.

AUTOGIRO

Om du har autogiro betalas din hyra automatiskt varje månad och du kan känna dig trygg med att din betalning är både korrekt och i tid. Vid förfallodatumet, eller den 20:e varje månad om du så önskar, dras hyran från ditt konto. Du behöver bara se till att pengarna finns på angivet konto. Skulle det inte finnas täckning på kontot är det ditt ansvar att säkerställa att hyran betalas in på annat sätt.

Du ansöker enkelt om autogiro med våra digitala formulär som du signerar med BankID. Tänk på att ägaren av bankkontot måste vara densamma som innehavaren av hyreskontraktet. Vilket bankgiro du ska ansluta dig till hittar du enklast på ditt hyresavtal eller på din senaste hyresavi.

 1. Välj ditt digitala formulär för autogiro (se din avi om du är osäker)

  Bankgiro 5560-2361 (Fastighets AB Balder)
  Bankgiro 5092-4521 (Trenum AB)
  Bankgiro 5792-6743 (Erik Selin Fastigheter AB)
  Bankgiro 5069-4033 (Tulia AB)
  Bankgiro 722-4272 (Centur Nordenfastigheter AB)

 2. Fyll i formuläret
 3. Signera med BankID 
 4. Klart!

Viktigt att veta

Observera att autogirodragningarna träder i kraft första månaden i nästa kvartal, det vill säga januari, april, juli eller oktober. Detta beror på att vi skickar ut hyresavier en gång i kvartalet, och då för tre månader i taget. Ditt ansökningsdatum styr vilken månad som autogirot träder i kraft.

Exempel: Ansökan kommer in den 12 juni. Det betyder att autogirot träder i kraft 1 oktober med dragning antingen 20:e varje månad eller sista vardagen i föregående månad (20 eller 30 september).  

För dig som inte har tillgång till BankID eller inte heller kan ansöka via din bank finns en pappersblankett för autogiro som du fyller i och postar till Balders huvudkontor.

PDF TILL DIN E-POSTADRESS

Vi kan skicka din hyresavi som pdf till din e-postadress. Allt du behöver göra är att fylla i vårt formulär för anmälan till digital hyresavi.

 1. Gå till vårt digitala formulär för att anmäla dina kontaktuppgifter
 2. Fyll i formuläret
 3. Klart! Du kommer nu få dina kommande hyresavier till din e-postadress och du kan därefter betala den på valfritt sätt.

Hyresavierna skickas ut fyra gånger per år, i början av varje kvartal, och innehåller tre avier med olika förfallodatum. Var noga med att ange rätt betalningsinformation så hyran registreras på rätt månad.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Varför har hyran höjts?

Hyrorna behöver justeras regelbundet för att täcka kostnader för drift och underhåll. Därför förhandlar Balder och Hyresgästföreningen om hyran varje år och vi strävar alltid efter en överenskommelse.

Förhandlingarna brukar bli klara under våren och de nya hyrorna kommer oftast på hyresavierna från och med 1 juli. Då brukar ofta hyreshöjningen för månaderna april, maj och juni aviseras retroaktivt. Det innebär att summan på din hyresavi kan bli högre i juli, augusti och september. Observera att detta dock kan skilja sig mellan olika bostadsområden.

Kontakta kundservice om du vill veta mer om vad som gäller i just ditt område.

Hur fungerar den årliga hyresförhandlingen?

Hyrorna behöver justeras regelbundet för att täcka kostnader för drift och underhåll. Därför förhandlar Balder och Hyresgästföreningen om hyran varje år och vi strävar alltid efter en överenskommelse.

Förhandlingarna brukar bli klara under våren och de nya hyrorna kommer oftast på hyresavierna från och med 1 juli. Då brukar ofta hyreshöjningen för månaderna april, maj och juni aviseras retroaktivt. Det innebär att din hyresavi kan bli högre i juli, augusti och september. Observera att detta dock kan skilja sig mellan olika bostadsområden.

Kontakta kundservice om du vill veta mer om vad som gäller i just ditt område.

Hur räknar jag ut min nya hyra efter hyresförhandlingen?

När den årliga hyresförhandlingen mellan Balder och Hyresgästföreningen är avslutad kommer vi att informera om hur många procent hyran kommer att höjas i just ditt område. Informationen sätts vanligtvis upp på anslagstavla eller digital informationstavla i trapphuset. 

För att räkna ut din nya hyra använder du en enkel multiplikationsformel. Om din månadshyra exempelvis är 7 500 kr och din hyreshöjning 3,5% blir formeln:

7500 x 1,035 = 7762,50 kr

Vad händer om jag gör en dubbelbetalning?

Om du gjort en dubbelbetalning kan du välja mellan att få pengarna utbetalda eller överförda till nästa hyresavi. Om du väljer utbetalning drar vi av 50 kronor i administrationsavgift.

Kontakta din förvaltare om du behöver hjälp med att hantera en dubbelbetalning.

Vad är retroaktiv hyra?

Förhandlingarna om den årliga hyresjusteringen brukar bli klara under våren och de nya hyrorna kommer oftast på hyresavierna från och med 1 juli. Då brukar ofta hyreshöjningen för månaderna april, maj och juni aviseras retroaktivt. Det innebär att summan på din hyresavi kan bli högre i juli, augusti och september. Observera att detta dock kan skilja sig mellan olika bostadsområden. Kontakta kundservice om du vill veta mer om vad som gäller i just ditt område.

Varför har jag fått ett brev från Ropo Capital? 

När hyresavin har passerat förfallodatumet skickas den automatiskt till Ropo Capital, inkassobolaget som vi samarbetar med. Du kommer inte att få en påminnelse från oss på Balder utan istället kommer en ny avi med påminnelseavgift att skickas från Ropo Capital. Skulden kommer även att behöva regleras via dem.

Betalningsinformation kan du få från Ropo Capitals kundservice, tel 010-174 01 90.

Jag får i dag mina hyresavier på papper men vill byta till digitalt alternativ – hur gör jag?

Om du i dag får dina hyresavier på papper men vill byta till e-faktura, autogiro eller pdf-avi, läs ovan hur du gör. Förändringen kommer att ske vid första månadsskiftet i nästa kvartal (januari, april, juli, oktober). Kontakta kundservice om du vill veta mer. 

Hur ändrar jag från autogiro till e-faktura?

Vill du avsluta ditt autogiro och ändra till e-faktura gör du det enklast genom att logga in på din internetbank. Du behöver makulera ditt autogiro för att stoppa att dragning utförs.

Tänk på att du måste makulera ditt autogiro innan förfallodagen för din hyresavi för att det ska gälla innevarande månad.

Ansök samtidigt på din internetbank om e-faktura genom att söka efter betalningsmottagare "Fastighets AB Balder".

Ändringen sker med 1-2 arbetsdagars fördröjning. För att få innevarande månads hyresavi till din internetbank efter att du gjort bytet vänligen kontakta kundservice.

Min hyresavi är borta, hur får jag en ny?

Uppgifterna som du behöver för att betala din hyra – OCR, belopp och sista betaldatum – finns på vår kundportal Mitt Balder.

Kan jag få min hyresavi på papper med post?

I undantagsfall, om du inte har möjlighet att ha autogiro, e-faktura eller pdf till din e-postadress, finns det möjlighet att få hyresavin på papper via posten. Det kostar 49 kronor/avi i administrationsavgift.

Om du önskar få din avi på papper, kontakta kundservice

Hyresavierna skickas ut fyra gånger per år, i början av varje kvartal, och innehåller tre avier med olika förfallodatum. Var noga med att ange rätt betalningsinformation så hyran registreras på rätt månad.

Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Hyran ska betalas i förskott – det är reglerat i hyreslagen – och det är alltid ditt ansvar som hyresgäst att säkerställa att hyran blir betald, oavsett om du valt att betala via autogiro, e-faktura eller digital hyresavi till din e-post. Betalningen ska vara inne senast den sista bankdagen varje månad.

Om hyran inte betalas eller kommit in för sent skickas ett inkassokrav till dig efter några dagar. Det brevet kommer från vår samarbetspartner Ropo Capital och innebär extra kostnader för dig.

Vid upprepade försenade eller uteblivna hyresbetalningar kan du bli uppsagd från ditt hyreskontrakt. 

VAD INGÅR I HYRAN?

Utöver själva lägenheten/bostadsytan, som anges i hyresavtalet, räknas även följande in i hyresavgiften:

 • Värme och vatten (om inget annat anges i ditt hyresavtal)
 • Löpande underhåll och reparation av din lägenhet (ej reparationer till följd av skadegörelse, oaktsamhet, bristfälligt underhåll eller onormalt slitage – detta får du bekosta själv vid utflyttning)
 • Kabel-tv:s basutbud (om inget annat anges i hyresavtal)
 • Kyl, frys, spis, fasta armaturer och eventuell annan fast inredning i lägenheten
 • Brandvarnare
 • Sophantering
 • Trappstädning
 • Snöröjning och gräsklippning på allmänna ytor

I hyresavgiften ingår inte: 

 • Förbrukningsmaterial såsom lysrör, lampor, glimtändare, fläktfilter, batterier till brandvarnare och säkringar till proppskåp.
 • Underhåll av installationer som du som hyresgäst själv lagt till.
 • Underhåll och rengöring av fläktfilter, ventilationsdon, golvbrunn, vattenlås samt avrinningsrör för frostvatten i exempelvis kyl.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Ingår el i hyran?

Nej, kostnaden för elen ingår inte i din hyra (om inget annat anges i ditt hyresavtal). Observera att du behöver själv teckna ett eget elavtal, med valfritt elbolag. Elavtalet ska börja gälla senast dagen då du får tillträde till din lägenhet.

Balders kundservice kan inte svara på frågor om ditt elavtal, så om du har frågor om det ska du kontakta ditt elbolag.

Om du bor i ett nybyggt hus, eller ett hus som genomgått en omfattande renovering, kan det finnas mätutrustning för IMD - individuell mätning och debitering - i ditt hus. IMD gör det möjligt att mäta förbrukningen av el samt kall- och varmvatten i varje enskild lägenhet. Det innebär att du som hyresgäst endast betalar för det du förbrukar. Du kan med andra ord själv påverka dina kostnader - det är rättvist för alla och bra för miljön. Förbrukningen debiteras på hyresavin med fem månaders eftersläpning (exempel: den faktiska kostnaden för januari debiteras på hyresavin för juni). Om det finns IMD i din fastighet finns det en upphandlad elleverantör vilket innebär att du som hyresgäst inte behöver teckna ett eget elavtal. Titta på ditt hyresavtal eller kontakta kundservice om du är osäker.

Tänk på miljön och använd inte el i onödan! Läs gärna våra tips om hur du kan spara el och energi i vardagen.

Ingår vattnet i hyran?

Ja, i de flesta av Balders lägenheter ingår kall- och varmvatten i hyran.

I nybyggda bostadshus samt vid större ombyggnationer installerar vi mätutrustning för IMD – individuell mätning och debitering. IMD gör det möjligt att mäta förbrukningen av el samt kall- och varmvatten i varje enskild lägenhet. Det innebär att du som hyresgäst endast betalar för det du förbrukar. Du kan med andra ord själv påverka dina kostnader – det är rättvist för alla och bra för miljön. Förbrukningen debiteras på hyresavin med fem månaders eftersläpning (exempel: den faktiska kostnaden för januari debiteras på hyresavin för juni.)

Tänk på miljön och använd inte vatten i onödan! Läs gärna våra tips om hur du kan spara vatten i vardagen.

Ingår värme i hyran?

Ja, uppvärmning av lägenheten ingår i hyran.

Tänk på miljön och använd inte värmeenergi i onödan! Lär dig gärna mer om hur du kan ha en hållbar livsstil och spara energi i vardagen.

Ingår tv och internet i hyran?

Nej, kostnaden och bindningstiden för tv- och internetabonnemang står du som hyresgäst för. Majoriteten av våra bostäder är knutna till en specifik leverantör. Vänligen kontakta kundservice för information om vad som gäller för just ditt område.

Har du problem med internet/tv?

Observera att Balders kundservice inte kan svara på frågor som rör problem med internet/tv, utan du får kontakta respektive leverantörs kundtjänst