BREDBAND OCH TV

De flesta av våra fastigheter är bundna till en enskild leverantör av fast bredband/tv. Det kan vara Telia eller Bahnhof. Om du är osäker på vilken operatör som är kopplad till ditt hus kan du söka på din adress på www.bredbandsval.se. Du kan också kontakta kundservice eller din förvaltare för att få veta mer.
 

Om du har problem med internet/tv

Om du har problem med internet/tv ska du i första hand kontakta din leverantörs kundservice. Balders kundservice kan tyvärr inte svara på frågor som rör problem med internet/tv. Ofta finns det också aktuell driftsinformation på din leverantörs hemsida där du kan se om något är fel i ditt område just nu.

Så får du din router

Om du bor i ett hus med Telia som leverantör skickas routern per post.  

Om du bor i ett hus med Bahnhof som leverantör ska din router finnas i lägenheten när du flyttar in. Om så ej är fallet, vänligen besök ditt lokala förvaltningskontor för att hämta ut en router. Glöm inte att ta med legitimation vid hämtningen. Om någon annan än den som står på kontraktet ska hämta ut routern är det viktigt att hen tar med sig bådas legitimation.