VENTILATION

God ventilation är en förutsättning för att ha ett bra klimat och rätt temperatur och värme inomhus. Det måste vara en balans mellan tilluften och frånluften i en bostad. Tilluften tas oftast in genom ventiler vid fönster och frånluften sugs oftast ut genom ventiler i kök och badrum.

Oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten är det viktigt att hålla ventiler rena och inte sätta för eller stänga friskluftsintagen. Systemet rubbas och följden blir att luften i stället tränger in på andra ställen, som exempelvis genom brevlådeinkastet och otätheter mellan fönster och karm. Luft som tar sig in på detta sätt kan upplevas som obehaglig. Luften i lägenheten känns instängd om ventilerna är stängda.

När du ska rengöra en frånluftventil är det viktigt att inte ändra inställningen på hur mycket ventilen ska vara öppen. Skruva aldrig helt av den så kallade "tallriken" – sätt någon form av markering på både den fasta och rörliga delen så får du tillbaka "tallriken" på samma sätt som innan rengöringen.

7 tips för en bra inomhusmiljö

  1. Ändra inte på frånluftventilens inställningar.
  2. Håll till- och frånluftventilerna öppna.
  3. Rengör till- och frånluftsventilerna minst två gånger om året.
  4. Rengör spisfläkten, ventil och fettfilter minst två gånger om året.
  5. Se till att bostaden städas regelbundet för att minska damm och partiklar.
  6. Rök inte inomhus.
  7. Var särskilt uppmärksam på att ventilatio­nen fungerar felfritt i våtutrymmena.

Om ventilationen trots ovan nämnda åtgärder verkar fungera dåligt, gör en felanmälan.

Upplever du att det är kallt i din lägenhet?

Vid ett hastigt omslag till kallare väder kan värmesystemet behöva några dagar att anpassa sig till kallare väder.  

Läs mer om temperatur och värme