ANDRAHANDSUTHYRNING

Enligt hyreslagen har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en överenskommen period om hyresvärden gett sitt tillstånd. Vi på Balder ger tillstånd för det om du har beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrningen. Du ansöker om andrahandsuthyrningen genom att fylla i vår blankettformulär för andrahandsuthyrning och skicka in den till oss. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till att du förlorar din hyresrätt. Handläggningstiden för ansökan är 4-6 veckor.

I din ansökan om andrahandsuthyrning måste du förklara varför du vill hyra ut lägenheten. Exempel på godtagbara skäl för att få hyra ut i andrahand är:

 • tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom
 • provbo med sambo. Vi godkänner vanligtvis andrahandsuthyrning i max 1 år, inklusive uppsägningstiden (vanligtvis 3 månader).
 • studier eller tillfälligt arbete på annan ort. Observera att orten ska ligga längre bort än vad som kan anses vara normalt pendlingsavstånd (cirka 8-10 mil) och restiden ska överstiga 1,5 timme per dag, enkel väg.

När andrahandsuthyrningen löper ut ska du som är förstahandshyresgäst flytta tillbaka till lägenheten. Om du inte har för avsikt att flytta tillbaka ska lägenheten sägas upp.

Om andrahandsuthyrningen sker utan samtycke eller tillstånd från oss som hyresvärd är hyresrätten förverkad och vi kan, enligt hyreslagen, säga upp avtalet i förtid. Det är inte heller tillåtet att hyra ut i andrahand under en uppsägningstid

Får jag hyra ut min hyresrätt via Airbnb?

Nej, vi godkänner inte andrahandsuthyrning via Airbnb eller liknande för korttidsuthyrning.

Vad behöver jag tänka på när jag ska hitta någon som vill hyra min lägenhet i andrahand?

Du som är förstahandshyresgäst bör göra följande kontroller på den person som du vill hyra ut till i andrahand:

 • Ta reda på andrahandshyresgästens arbetsförhållande och inkomster.
 • Kontakta Kronofogdemyndigheten och kontrollera att inga betalningsanmärkningar finns.
 • Ta referenser från arbetsgivare och/eller andra upplysningsgivare.
   

Det är mycket viktigt att ni tecknar ett avtal mellan dig som förstahandshyresgäst och din andrahandshyresgäst. Tänk på att det är du som förstahandshyresgäst som är ansvarig för lägenheten, hyran och andra förpliktelser enligt hyresavtalet – ekonomiskt och juridiskt – under hela uthyrningstiden. Skulle det uppstå skador eller kraftigt ökat slitage under andrahandsuthyrningen är det du som förstahandshyresgäst som är ansvarig.

Uthyrningen får inte heller medföra olägenheter för oss som hyresvärd eller andra boende, till exempel i form av störningar eller spring i huset av personer som är okända för dina grannar, skador i fastigheten eller kraftigt ökat slitage i lägenheten.

Vad finns det för regler för hyran vid andrahandsuthyrning?

Om lägenheten hyrs ut omöblerad får du inte ta mer i hyra än vad som anges i ditt förstahandshyreskontrakt, det vill säga vad du själv betalar till hyresvärden, Balder.

Om du hyr ut lägenheten med möbler och annan utrustning får du göra ett tillägg på maximalt 15 procent av den hyra som du själv betalar.

Det är viktigt att du informerar din hyresgäst om att det inte finns någon möjlighet att ta över lägenheten efter dig.

Vad gäller om jag bestämmer mig för att säga upp lägenheten under tiden som jag hyr ut den i andrahand?

Om du säger upp en lägenhet som är uthyrd i andrahand måste antingen du eller andrahandshyresgästen visa lägenheten för tilltänkt hyresgäst. Därför är det viktigt att du stämmer av vem av er som ska visa under uppsägningstiden. Ditt namn, telefonnummer och e-post som anges på uppsägningen kommer att lämnas ut till intressenter för visning av lägenheten.

Jag bor i en bostadsrätt – vad gäller då kring andrahandsuthyrning?

Om du bor i bostadsrätt och vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska du kontakta styrelsen i din förening. Har bostadsrättsföreningen ingen styrelse måste din ansökan godkännas av den tillfälliga styrelsen. Kontakta kundservice om du inte vet hur du kommer i kontakt med den tillfälliga styrelsen.

OLOVLIG ANDRAHANDSUTHYRNING

Olovlig andrahandsuthyrning innebär att hyresgästen inte bor i lägenheten men att det bor andra i lägenheten utan tillstånd från oss som hyresvärd. Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd eller till en för hög hyra riskerar du att hyresavtalet sägs upp eftersom hyresrätten anses förverkad och vi kan säga upp hyresavtalet i förtid.

Tipsa oss om misstänkt olovlig andrahandsuthyrning!

Om du misstänker att någon hyr ut en av Balders lägenheter olovligen i andrahand vill vi gärna att du meddelar oss genom att fylla i vårt formulär via länken nedan. Det går bra att vara anonym och ditt tips hjälper oss i arbetet med att förhindra att uthyrningen fortsätter.

Formulär för tips om olovlig andrahandsuthyrning

Vad händer om jag hyr ut min lägenhet olovligt?

Utöver att hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet utan förvarning kan den som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd till en för hög hyra eller vid kontraktshandel dömas till böter eller fängelse i högst fyra år. De nya lagbestämmelserna syftar till att motverka otillåten andrahandsuthyrning och försvåra svarthandel. 2019 ändrades hyreslagen och straffen skärptes för den som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd eller ägnar sig åt kontraktshandel.

Varför vill Balder förhindra olovlig andrahandsuthyrning?

För att du som hyresgäst ska kunna känna dig trygg i din bostad och ha kännedom om vilka dina grannar är, arbetar vi aktivt och systematiskt för att förhindra olovlig andrahandsuthyrning. Vi vill att du som hyresgäst erbjuds en trygg boendemiljö.  

INNEBOENDE

Att hyra ut till en inneboende innebär att du upplåter en del av lägenheten till någon samtidigt som du själv bor där, till exempel ett rum. Det är tillåtet att ha en inneboende i din lägenhet utan tillstånd från oss på Balder under förutsättning att det inte medför men för oss som hyresvärd.

Tänk på:

 • För att du ska få ha en inneboende krävs det att lägenheten är din fasta bostad eller att du använder bostaden som ett nödvändigt bostadskomplement (2–3 dagar i veckan alternativt 80-100 dagar per år). Om din inneboende nyttjar lägenheten självständigt, och dessutom har egen nyckel, räknas det som andrahandsuthyrning och då krävs tillstånd från oss på Balder.
 • Du riskerar att förverka din hyresrätt om du tar ut för hög hyra.
 • När du har en inneboende är du som förstahandshyresgäst fortfarande ansvarig för lägenheten och alla som vistas i den. Skulle det uppstå skador eller kraftigt ökat slitage är det du som förstahandshyresgäst som är ansvarig.