LÄGENHETSBYTE

För att få byta en hyreslägenhet mot annan hyreslägenhet behöver du tillstånd från oss som hyresvärd. Vi tillåter vanligtvis detta om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet och om det kan äga rum utan påtaglig olägenhet för oss som hyresvärd. För att få göra ett lägenhetsbyte ska du ha bott i lägenheten i minst ett år.

Vi på Balder har inget internt bytessystem, utan du behöver själv hitta någon som är intresserad av att byta bostad med dig. Detta görs enklast via olika hemsidor för lägenhetsbyte.

När du har hittat någon som är intresserad av ett byte, fyll i vår blankett för ansökan om byte av lägenhet och skicka in den till oss via post eller e-post.

Postadress: Fastighets AB Balder, Box 53 121, 400 15 Göteborg

E-post: kundservice@balder.se
 

Viktigt att veta

Tillsammans med ansökan ska den person som du vill byta med bifoga personbevis, arbetsgivarintyg inklusive löneuppgift/pensionsbesked, studieintyg/a-kassabesked och kopia på nuvarande hyreskontrakt.

Handläggningstiden är 4-8 veckor, ibland något längre, och handläggningen sker i samråd med den andra partens hyresvärd.

Tillsammans med ansökan ska sanningsförsäkran undertecknas av båda parter. Vi följer hyresnämndens gällande praxis och verkar för en sund och ärlig bostadsmarknad. Detta innebär exempelvis att vi inte godkänner byte vid köp av bostadsrätt eller villa.

När allt är godkänt mellan fastighetsägarna görs en besiktning av lägenheten. Efter det kvarstår kontraktsskrivning. Din uppsägning i samband med lägenhetsbytet har du redan undertecknat i samband med ansökan så du behöver inte komma till kontoret igen.

 

ÖVERLÅTELSE AV HYRESRÄTT

Om du av någon anledning inte längre behöver din lägenhet kan du överlåta den till en närstående som du varaktigt sammanbor med och har/haft gemensamt hushåll med. En skriftlig begäran och en redogörelse på långvarigt sammanboende ska skickas in till oss.

Lägenheten ska ha använts gemensamt av er båda och i normalfallet ska ni ha bott tillsammans i minst tre år. Personen som ska ta över lägenheten ska även uppfylla vår uthyrningspolicy.

Fyll i vår blankett för ansökan om överlåtelse av hyresrätt och skicka in den till oss via post eller e-post.

Postadress: Fastighets AB Balder, Box 53 121, 400 15 Göteborg

E-post: kundservice@balder.se

Tänk på att om du överlåter din lägenhet utan vårt samtycke finns det risk att kontraktet sägs upp.​​​​​