Telefonkonferens i samband med bokslutskommuniké 2020

Nyheter  – 

Analytiker, investerare och media är inbjudna till telefonkonferens i samband med publicering av bokslutskommuniké torsdagen den 11 februari kl 8.45.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta på konferenssamtalet vänligen registrera dig via länken nedan. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och pinkod.

Vänligen registrera dig här

Presentationsmaterialet publiceras på Balders hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48

 

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per
30 september 2020 ett värde om 151,1 Mdkr (133,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.