Balder förvärvar Asset Buyout Partners

Regulatoriska pressmeddelanden  – 
  • Fastighets AB Balder (Balder) har tecknat avtal om att förvärva det norska fastighetsbolaget Asset Buyout Partners (ABP), ett portföljbolag ägt av HitecVision

  • ABP är ett ledande oberoende norskt industrifastighetsbolag med fastighetstillgångar belägna i driftskritiska energi- och maritima kluster längs norska kusten

Affären i korthet

Fastighetsvärde: 9 000 MNOK efter avdrag för uppskjuten skatt
Antal fastigheter: 106 fastigheter
Uthyrbar area och mark: 264 000 kvm och 1 781 000 kvm mark
Ekonomisk uthyrningsgrad: 98 %
Genomsnittlig kontraktstid: 9 år
Hyresintäkter: 600 MNOK
Driftnetto: 560 MNOK
Städer: Bergen 63%, Stavanger 26%, Kristiansand 5%, Hammerfest 4%
Tillträde: 1 juli 2021, villkorat av godkännande från norska konkurrensmyndigheten

ABP grundades 2016 av HitecVision och William W. Wittusen, VD ABP, för att bygga ett fastighetsbolag med fokus på verksamhetskritiska olje- och gasrelaterade tillgångar, uthyrda på långa kontrakt till solida motparter. Sedan starten har ABP byggt en unik affärsplattform på strategiskt belägna fastigheter och infrastruktur som ligger till grund för ledande norska industrisektorer.

- För oss har detta varit en fantastisk resa och ett typexempel på ett tillväxtcase inom private equity. Vi har haft ett utmärkt samarbete med ABP-teamet och vill ge dem beröm för deras exceptionella genomförande av strategin, säger Egil Stokka, Senior Partner och Legal Director i HitecVision.

Samtidigt som ABP investerat i infrastruktur av hög kvalitet och eftersträvat en fokuserad förvärvsstrategi, har ABP ökat sina hyresintäkter från noll till nästan 600 miljoner norska kronor på fem år. Från sin ursprungliga bas i olje- och gasindustrin är företaget nu positionerat för att uppnå tillväxt inom ett brett spektrum av industrier och utnyttja möjligheterna i cirkulära ekonomier, från väteproduktion till havsbaserad vindkraft och landbaserat vattenbruk.

- Vi ser detta förvärv som en fantastisk möjlighet för Balder att utöka sin närvaro i Norge, med fastigheter och platser perfekt positionerade för nuvarande och framtida industrier. ABP är ett spännande företag som vi är tacksamma för att kunna välkomna till Balderfamiljen, säger Erik Selin, VD Balder.

På sex platser, från Stavanger i sydväst till Hammerfest ovanför polcirkeln, är ABP:s fastigheter portaler mellan land och havsindustrin. Tillgångarna är helt inbäddade i kundernas leveranskedjor och utgör en viktig roll i att underlätta den dagliga driften inklusive kajer, byggnader, mark och en rad skräddarsydda fasta utrustningar och anläggningar.

Vi är mycket nöjda med att ha Balder, Nordens ledande fastighetsbolag, som vår nya ägare, och ser fram emot att förverkliga ambitionerna hos ABP, våra hyresgäster, kunder och de samhällen vi engagerar oss i, säger William W. Wittusen, VD ABP.

Pangea Property Partners, Jefferies och BAHR har agerat rådgivare åt säljaren och Haavind har varit Balders legala rådgivare.

Kontakt:

Erik Selin, VD och huvudägare, Fastighets AB Balder, +46 706 074 790, erik.selin@balder.se

Egil Stokka, Senior Partner och Legal Director, HitecVision, +47 480 03 626, egil.stokka@hitecvision.com

William W. Wittusen, VD, Asset Buyout Partners, +47 917 93 989, wittusen@abpre.no

Widar Salbuvik, styrelseordförande, Asset Buyout Partners, +47 901 80 060, widar@salbuvik.no

Om Balder:

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per den 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

För mer information om Balder: www.balder.se

Om HitecVision:

HitecVision är en ledande leverantör av institutionellt kapital till Europas energibransch och hjälper till att bygga framgångsrika företag inom energiproduktion och energilösningar. Företaget förvaltar sex aktiva private equity-fonder med en sammanlagd kapitalbas på 6,7 miljarder USD. HitecVision är baserat i Stavanger med kontor i Oslo och London.

För mer information om HitecVision: www.hitecvision.com

Om ABP:

Asset Buyout Partners är ett industrifastighetsbolag med en dedikerad investeringsstrategi riktad mot verksamhetskritiska fastighets- och infrastrukturtillgångar belägna i stora norska energi- och maritima kluster. ABP är baserat i Oslo med ett regionkontor på Mongstad utanför Bergen.

För mer information om ABP: www.abpre.no

 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 08.30 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr (143,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se