S&P bekräftar Balders kreditbetyg BBB men justerar utsikter från stabila till negativa

Regulatoriska pressmeddelanden  – 

Den 15 november meddelade S&P att de bekräftar Fastighets AB Balders kreditbetyg BBB samtidigt som utsikterna justerats från stabila till negativa.

Förändringen avser att belysa förhöjd risk och viss osäkerhet kring refinansiering av kommande kreditförfall. Balder bekräftar åtagandet att vidhålla BBB samt genomföra, om det behövs, de åtgärder som krävs för att stödja bolagets balansräkning och kreditnyckeltal.

- Samtliga av dessa nyckeltal ser bra ut och vi är övertygade om att vi kommer att hantera refinansieringen med god marginal i våra nyckeltal. Som ett led i detta har vi återköpt obligationer efter utgången av tredje kvartalet, säger Balders vd Erik Selin.

Fastighets AB Balder bjuder in till telefonkonferens avseende den justerade utsikten, onsdagen den 16 november kl. 08:00 CET. För att delta på samtalet vänligen registrera dig via länken nedan. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och pinkod.

Vänligen registrera dig här.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99