Avsiktsförklaring tecknad för observationsdäck och två penthouse-lägenheter i Karlatornet

Nyheter  – 
Karlatornet AB och eventbolaget Bottaccio har tecknat en avsiktsförklaring gällande uthyrning av observationsdäcket i Karlatornet. Avsiktsförklaringen omfattar även försäljning av de två resterande penthouse-lägenheterna i toppen av tornet. Bottaccio har för avsikt att driva besöks-, event- och restaurangverksamhet i lokalerna.

Bottaccio är ett eventbolag med bas i London som verkar på en internationell arena. De bedriver verksamhet i egna lokaler i London, Milano, Florens, Rom och Madrid och arrangerar stora internationella event runt om i världen. Nu blir Karlatornet på Lindholmen i Göteborg nästa adress för bolagets verksamhet.

Det är innebörden av den avsiktsförklaring som nu tecknats med Karlatornet AB, ett joint-venture mellan Serneke och Fastighets AB Balder. Avsiktsförklaringen innebär att parterna ska formalisera ett avtal för ett 20-årigt hyreskontrakt gällande de två plan i Karlatornet (vån 68 och 69) som är avsedda för observationsdäck med restaurangverksamhet där allmänheten har tillgång. Hyresavtalet omfattar även lokaler avsedda för bland annat entréytor i de nedre våningarna i tornet. Den sammanlagda ytan uppgår preliminärt till 1 900 kvadratmeter.

Vidare omfattar avsiktsförklaringen ett överlåtelseavtal gällande två penthouse-lägenheter i toppen av tornet på våning 71 - 73. De två lägenheterna ska nyttjas av Bottaccio för deras evenemangsverksamhet.

Överenskommen bashyra är 35 miljoner kronor per år för lokalen, med möjlighet till omsättningshyra. Det totala fastighetsvärdet för de två penthouse-lägenheterna uppgår till 129 miljoner kronor.

– Vi har under senaste året diskuterat en möjlig affär med Bottaccio, som har erfarenhet av dessa typer av anläggningar, och vi känner att detta är en part som vi vill skapa en framtid tillsammans med i Karlatornet. Extra kul är det såklart att en internationellt erkänd aktör inom branschen vill vara med och skapa en attraktiv besöksdestination i Karlatornet. Detta ger förutsättningar för en sorts upplevelse som kommer att bli riktigt unik, för göteborgarna såväl som för alla besökare utifrån, säger Ola Serneke, VD Serneke Invest.

– Vi är väldigt glada och stolta att få vara en del av den utveckling som sker i Karlastaden. Det finns ett stort intresse bland våra internationella kunder för Göteborg, en stad som erbjuder en rad spännande upplevelser. Nu ser vi stora möjligheter att tillföra ytterligare attraktion genom att skapa något riktigt bra i Karlatornet. Detta är ytterligare en milstolpe för Bottaccio i vår expansion i intressanta städer och länder. Vi har stor tilltro till Göteborg, säger Joseph D’Anna, styrelseordförande i Bottaccio Group.

Observationsdäcket, som är planerat att innehålla både utsiktplats, restaurang och skybar, samt eventytorna i toppen av tornet beräknas att stå klara för gäster till sommaren 2024.

Mäklarfirman ESNY och Niklas Berntzon har agerat mäklare för avsiktsförklaringen gällande de två penthouse-lägenheterna.

Bild: Ola Serneke, Emelie V. Edberg och Joseph D’Anna från Bottaccio på toppen av Karlatornet.

För mer information, kontakta:
Johan Live, presschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Ola Serneke, VD Serneke Invest AB
Tel: +46 31 712 97 00
ola.serneke@serneke.se

Eva Jonasson, pressansvarig Balder
Tel: +46 31 10 79 44
eva.jonasson@balder.se