Balder offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående EUR obligationer

Nyheter  – 

Fastighets AB Balder (publ) ("Bolaget") erbjuder innehavare av sina utestående EUR 500,000,000 FRN med förfall i juni 2023 (ISIN: XS2353018141) (”Obligationerna”), att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”), tillsammans med upplupen och icke betald ränta. Obligationerna kommer att återköpas till ett fast pris (”Återköpspriset”) i enlighet med villkoren i ett återköpsdokument daterat 21 november 2022 (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut 17:00 CET den 28 november 2022 och likviddag för Återköpserbjudandet förväntas den 5 december 2022. Ytterligare detaljer om återköpserbjudandet och tidschemat finns tillgängligt i det s.k. ”launch announcement” via Euronext Dublin och återköpsdokumentet finns tillgängligt via ”tender agent” (https://deals.is.kroll.com/balder).

Dealer Managers:
BofA Securities Europe SA: tel. +33 1 877 01057, DG.LM-EMEA@bofa.com
Danske Bank: tel. +45 33 64 88 51, liabilitymanagement@danskebank.dk
SEB: tel. +46 8 506 231 97, liabilitymanagementdcm@seb.se

 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, tel. 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, tel. 031-351 83 99