Balder och Hyresgästförening i Stockholm når en överenskommelse

Nyheter  – 
Balder har tillsammans med Hyresgästföreningen i Stockholm nått en överenskommelse på en genomsnittlig hyreshöjning på 4,5 procent för Balders hyresrätter i Stockholm med kranskommuner. Förändringen träder i kraft 1 januari 2024.

Balders ambition likt tidigare år är att komma överens tidigt i hyresförhandlingsprocess då det gynnar alla parter och minskar risker för eventuella retroaktiva hyreshöjningar. Samtalen med Hyresgästföreningen i Stockholm har varit konstruktiva och har präglats av förståelse för såväl hyresgästers som hyresvärdens situation.

– Den genomsnittliga höjningen på 4,5 procent har kunnat accepteras av båda parter och den gör att vi får en rimlig hyreshöjning. Vi är ytterst medvetna om att höjningen kan bli ekonomiskt kännbar för många hyresgäster, men som långsiktig fastighetsägare ansvarar vi även för att ta hand om våra fastigheter på bästa sätt och för att få kostnadstäckning, säger Niklas Dabrowski, chefsförhandlare på Balder.

Överenskommelsen med Hyresgästföreningen i Stockholm är en bra grund och utgångspunkt för Balder för att i god tid kunna förhandla och komma överens om kommande hyresjusteringarna på andra orter runt om i landet.


För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Dabrowski, Chefsförhandlare, tel. +46 (0)8-735 37 95
Annacarin Björne, Kommunikationschef, tel. +46 (0)31-10 99 88