Delårsrapport januari – september 2006

Finansiella rapporter  – 

• Resultat efter skatt uppgick till 331,2 Mkr (86,4), motsvarande 20,92 kr per aktie (7,11)

• Hyresintäkterna uppgick till 362,2 Mkr (60,0)

• Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 117,8 Mkr (26,1)


Christina Rogestam – ny styrelseordförande

Fastighets AB Balders nuvarande ordförande Leif Zetterberg har utsätts till statssekreterare
i näringsdepartementet och lämnar därför i förtid styrelsen och uppdraget som ordförande i Balder.

Christina Rogestam, som idag är ordinarie styrelseledamot i Balder, valdes till ny ordförande för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma 2007-04-18.


Kalendarium

Bokslutskommuniké 2006, ändrat datum 22 februari 2007
Årsstämma 18 april 2007


Bilaga: Delårsrapport jan – september 2006


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomi- och finanschef Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22