Delårsrapport januari – juni 2007

Finansiella rapporter  – 

• Resultat efter skatt uppgick till 270,0 Mkr (106,5)

• Resultat efter skatt per aktie uppgick till 16,65 kr (6,89)

• Hyresintäkterna uppgick till 345,8 Mkr (205,3)

• Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 90,6 Mkr (60,3)


Periodens förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 90,6 Mkr (60,3), vilket motsvarar 5,58 kr per aktie (3,90). Ökningen beror främst av att fastighetsbeståndet första halvåret 2007 är betydligt större än under samma period föregående år. Periodens resultat efter skatt uppgick till 270,0 Mkr (106,5) motsvarande 16,65 kr per aktie (6,89). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 70,0 Mkr (-) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 169,3 Mkr (87,6).Kalendarium
Delårsrapport januari – september 2007
27 nov 2007

Bokslutskommuniké 2007
22 feb 2008Bilaga: Delårsrapport jan – juni 2007