VÅR HISTORIA

Vi har varit på en spännande resa sedan starten 2005. Vår förhoppning är att de kommande åren blir minst lika läro- och händelserika.

2023

Projektet Botanik i Växjö tilldelas Årets byggnadspris. I Göteborg byggstartas kvarteret Bohusgatan och Hotel Draken invigs. Balders ESG risk rating uppdateras till 12,3. En egen förvaltningsorganisation startas i Finland.

2022

Karlatornet blir högst i Norden. Planer för gods- och logistikhubben Link40 presenteras. Spadtag tas bl.a. för bostäder i GoCo Health Innovation City och en produktions-anläggning i Stockholm. 2022 genomförs också en aktiesplit och riktad nyemission.

...

2021

Norska industrifastighetsbolaget Asset Buyout Partners (ABP) med fastighetstillgångar i driftskritiska energi- och maritima kluster förvärvas. Balder fortsätter även förvärva i Entra och äger vid årsskiftet ca 30 % av aktierna.

2020

Närvaron i Norge utökas via köp av Anthon Eiendom AS 50% och 18% av aktierna i Entra ASA. I Sverige förvärvas 50% av aktierna i Karlatornet AB i en strukturaffär med Serneke. Även Masmästaren samt 1/3 i Next Step Group förvärvas.

2019

I början av året genomförs bolagets första förvärv i London, vilket kompletteras med ytterligare ett förvärv senare under året. Balder emitterar också sina första gröna obligationer.

2018

Genom förvärv av sju hotellfastigheter träder Balder in på den tyska marknaden. Balder förvärvar också 49 % av intressebolaget Sinoma Fastighets AB.

2017

Balder emitterar 1 850 MEUR på den europeiska obligationsmarknaden samt genomför inlösen av samtliga preferensaktier. Samtliga fastigheter i Arboga, Falköping, Köping och Tranås avyttras till ett fastighetsvärde om ca 2 Mdkr.

2016

Balder fortsätter bredda fastighetsinnehavet i Norden och förvärvar sin första fastighet i Norge. I Sverige förvärvar Balder en portfölj med handelsfastigheter till ett värde av 4,2 Mdkr, från Anders Hedin Invest AB.

2015

Balder förvärvar 53 % av SATO Oyj som äger 23 000 lägenheter i Finland till ett värde av cirka 26 Mdkr. Boverian AB blir ett helägt dotterbolag i Balderkoncernen.

2014

Balder förvärvar 14 hotellfastigheter och blir därmed en av Sveriges största hotellfastighetsägare.

2013

Balder förvärvar Bovista Invest AB, vilket ger bolaget 4 300 lägenheter till ett värde av cirka 2 Mdkr.

2012

Balder förvärvar ett bostadsområde i Österbro i centrala Köpenhamn.

2011

Till det nybildade bolaget Fastighets AB Centur förvärvar Balder 25 handelsfastigheter från Catena AB. Hälften av aktierna i Centur säljs vidare till Peab.

2010

Under året sker förvärv av 31 fastigheter och avyttring av 18 fastigheter. Antalet aktieägare ökar med mer än 50 % under året och uppgår vid årsskiftet till cirka 4 900.

2009

Balder förvärvar Din Bostad Sverige AB och investerar i vindkraftverk. 

2008

Balder förvärvar tio fastigheter och avyttrar nio fastigheter.

2007

Balder renodlar sitt fastighetsbestånd genom försäljning av 29 industri- och lagerfastigheter till Corem Property Group AB, där Balder blir en stor ägare. 

2006

Balder etablerar kontor och utökar verksamheten i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2005

Samma år som Balder bildas förvärvar bolaget 21 fastigheter och noteras på Stockholmsbörsen.