OM OSS 

Fastighets AB Balder är en börsnoterad fastighetskoncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Vi är en engagerad och långsiktig fastighetsägare och stadsutvecklare som arbetar för att skapa attraktiva och trygga områden.

Balder erbjuder såväl bostäder och kommersiella fastigheter som nyproduktion i huvudstäder och andra större städer. Vi har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien där vi sammanlagt äger fler än 1 900 fastigheter till ett fastighetsvärde om 215,5 miljarder kronor.

Sedan starten 2005 har Balder vuxit till en koncern med över 1 100 kollegor. Med fler än 125 olika yrkesroller är vi operativa i hela värdekedjan, från markförvärv till förvaltning och stadsutveckling. På plats i våra områden finns medarbetare som ansvarar för förvaltning, uthyrning och drift. Den lokala närvaron ger oss snabba beslutsvägar, närhet till kunden samt god kännedom om områdena och fastigheterna.

Med ett varierat utbud av kommersiella lokaler som kontor, butiker, lager, restauranger, skolor med mera arbetar vi med stor anpassningsbarhet utifrån hyresgästens affär och fastighetens möjligheter. Totalt äger också Balder ett 60-tal hotellfastigheter och är därmed en av Sveriges största hotellfastighetsägare. Utöver hotell i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö består innehavet av hotellfastigheter i centrala Köpenhamn, Helsingfors, Berlin, Leipzig, Erfurt och Gelsenkirchen.  

Balder erbjuder även nyproducerade bostäder, hyresrätter liksom bostadsrätter, och vår byggrättsportfölj består av allt ifrån enskilda projekt till utveckling av nya stadsdelar. Vi bedriver fastighetsutveckling både i egen regi och tillsammans med samarbetspartners i joint ventures och konsortier.

Balder i korthet

  • Antal medarbetare: 1 111 st
  • Antal fastigheter: 1 921 st
  • Fördelning: 55 % bostäder och 45 % kommersiellt
  • Fastighetsvärde: 215,5 Mdkr
  • Börsvärde: 85 111 Mkr

Siffror per 30 juni 2024