Ledning och revisorer

Vd är utsedd av styrelsen och bildar tillsammans med fyra underställda chefer bolagets ledningsgrupp. Ledningen består av tre kvinnor och två män, tillsammans ansvarar de för Balders löpande verksamhet och ekonomi. Revisionsbyrå är Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB.

Porträttbild Sharam Rahi år 2022

Sharam Rahi

Vice VD
Född
1973
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Grundskola
Aktieinnehav i Balder
2 339 268 B-aktier samt 5 643 868 B-aktier via bolag
Porträttbild Erik Selin år 2022

Erik Selin

VD
Född
1967
Anställd sedan
2005
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
63 000 B-aktier samt 49 855 968 A-aktier och 343 202 400 B-aktier via bolag

Petra Sprangers

HR-chef
Född
1965
Anställd sedan
2007
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
Aktieinnehav i Balder
1 800 B-aktier
Porträttbild Eva Sigurgeirsdottir år 2022

Eva Sigurgeirsdottir

Ekonomichef
Född
1974
Anställd sedan
2014
Utbildning och erfarenheter
DIHM Marknadsekonom, IHM Business School
Aktieinnehav i Balder
6 000 B-aktier

Ewa Wassberg

Finanschef
Född
1980
Anställd sedan
2022
Utbildning och erfarenheter
Ekonomie Kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Aktieinnehav i Balder
10 000 B-aktier

Konstantin Belogorcev

Revisor, PwC
Född
1983
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2023 för tiden fram till årsstämman 2027.