VÅRA POLICYER

Alla Balders medarbetare och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt uppförandekoden och de policyer som är antagna av Balders styrelse.

Bolagets policyer har skapats för att vägleda medarbetare och leverantörer i det dagliga arbetet. Samtliga medarbetare tar del av bolagets policyer när det börjar sin anställning.

Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.