Balders styrelse

Styrelsen utses av bolagsstämman och arbetar med bolagets långsiktiga utveckling vilket bland annat omfattar att följa upp ledningens operativa verksamhet.

Balders styrelse består av fem personer, inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Porträttbild Christina Rogestam år 2022

Christina Rogestam

Styrelsens ordförande sedan 2006
Född
1943
Utbildning och erfarenheter
Fil. kand. samhällskunskap
Tidigare VD och koncernchef för Akademiska Hus AB.
Aktieinnehav i Balder
90 000 B-aktier samt 18 000 B-aktier via bolag
Porträttbild Erik Selin år 2022

Erik Selin

Styrelseledamot sedan 2005
Född
1967
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
VD för Fastighets AB Balder, styrelseordförande i Brinova Fastigheter AB, K-fast Holding AB, SLP Swedish Logistic Property AB och Norion Bank AB (fd Collector Bank AB), styrelseledamot i Hexatronic Group AB, Hedin Mobility Group AB och Neudi & Co AB
Aktieinnehav i Balder
63 000 B-aktier samt 49 855 968 A-aktier och 343 202 400 B-aktier via bolag
Porträttbild Fredrik Svensson år 2022

Fredrik Svensson

Styrelseledamot sedan 2005
Född
1961
Utbildning och erfarenheter
Civilekonom

Chairman of the Board at Arvid Svensson Invest AB, Board member at SBB, Samhällsbyggnadsbolaget.

Aktieinnehav i Balder
17 495 352 A-aktier och 81 255 240 B-aktier samtliga via bolag
Porträttbild Sten Dunér år 2022

Sten Dunér

Styrelseledamot sedan 2007
Född
1951
Utbildning och erfarenheter
Civilekonom
Styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv. Styrelseledamot i Garbo och Humlegården.
Aktieinnehav i Balder
Inget aktieinnehav i Balder
Porträttbild Anders Wennergren år 2022

Anders Wennergren

Styrelseledamot sedan 2009
Född
1956
Utbildning och erfarenheter
Jur. kand.
Advokat och partner i Advokatfirman Norma Law, styrelseledamot BRA Bygg AB samt Alhem AB.
Aktieinnehav i Balder
1 260 000 B-aktier via bolag