Balders styrelse

Styrelsen utses av bolagsstämman och arbetar med bolagets långsiktiga utveckling vilket bland annat omfattar att följa upp ledningens operativa verksamhet.

Balders styrelse består av fem personer, inklusive ordföranden. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Porträttbild Sten Dunér år 2022

Sten Dunér

Styrelsens ordförande sedan 2024
Född
1951
Utbildning och erfarenheter
Civilekonom
Styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv. Styrelseledamot i Garbo och Humlegården.
Aktieinnehav i Balder
5 000 B-aktier
Porträttbild Erik Selin år 2022

Erik Selin

Styrelseledamot sedan 2005
Född
1967
Utbildning och erfarenheter
Gymnasieekonom
VD för Fastighets AB Balder, styrelseordförande i Brinova Fastigheter AB, K-fast Holding AB, SLP Swedish Logistic Property AB och Norion Bank AB, styrelseledamot i Hexatronic Group AB, Hedin Mobility Group AB och Neudi & Co AB
Aktieinnehav i Balder
63 000 B-aktier samt 49 855 968 A-aktier och 343 202 400 B-aktier via bolag
Porträttbild Fredrik Svensson år 2022

Fredrik Svensson

Styrelseledamot sedan 2005
Född
1961
Utbildning och erfarenheter
Civilekonom
Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB, styrelseledamot i SBB, Samhällsbyggnadsbolaget.
Aktieinnehav i Balder
17 495 352 A-aktier och 81 255 240 B-aktier samtliga via bolag
Porträttbild Anders Wennergren år 2022

Anders Wennergren

Styrelseledamot sedan 2009
Född
1956
Utbildning och erfarenheter
Jur. kand.
Advokat och partner i Advokatfirman Norma Law, styrelseledamot BRA Bygg AB samt Alhem AB.
Aktieinnehav i Balder
1 260 000 B-aktier via bolag

Carin Kindbom

Styrelseledamot sedan 2024
Född
1968
Utbildning och erfarenheter
Ekonomie kandidatexamen
VD och koncernchef på Svenska Mässan Gothia Towers AB sedan 2010. Styrelseledamot Svenska Mässan Stiftelse (i egenskap av VD), UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) och Almega Tjänsteföretagen.
Aktieinnehav i Balder
2 000 B-aktier