VISSELBLÅSNING

Balder har som mål att upprätthålla en kultur som präglas av öppenhet och att vara en långsiktig, ansvarsfull aktör som agerar affärsetiskt.

Det är viktigt för oss att oegentligheter och missförhållanden uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Det kan till exempel handla om ekonomisk brottslighet, utnyttjande av ställning, allvarliga trakasserier, korruption, miljöbrott eller liknande.

Vi uppmanar alla; både medarbetare, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners, att säga ifrån vid misstanke om överträdelser mot uppförandekoden eller övriga policys.

Vid misstanke om överträdelse

Det finns flera sätt att rapportera överträdelser på och även möjlighet att rapportera helt anonymt via vår externa visselblåsartjänst hos Qnister. Balder tolererar ingen form av repressalier mot någon som med goda avsikter har rapporterat ett misstänkt fall av överträdelse.

Du kan rapportera på följande sätt:

  • Fyll i webbformuläret på https://whistle.qnister.com/balder 
  • Ring in din anmälan på telefonnummer +46 363300740
  • Boka ett personligt möte med oberoende kontaktperson på Qnister +46363300741