BALDERS ÅRSSTÄMMA 2024 

Fastighets AB Balders (publ) årsstämma ägde rum på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg, fredagen den 3 maj 2024.

Kommuniké från årsstämman 

Årsstämmoprotokoll 2024