• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Välkommen till Balder! Vi hoppas att ni ska trivas i er nya lokal. Nedan finner ni tips på saker att säkerställa före inflyttning. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor rörande ert avtal eller er lokal.

Hyresavtal och kontraktsskrivning

Ert hyresavtal innefattar information om exempelvis lokalens storlek och vad som ingår i hyreskostnaden. Hyreskontraktet är en legalt bindande handling mellan hyresgästen och hyresvärden vilket innebär att båda parter är skyldiga att följa dessa villkor under hela avtalstiden. Vid kontraktsskrivning går vi tillsammans  igenom kontraktet, ansvarsfördelning och andra eventuella frågor. 

Hyra och avisering 

Avisering sker kvartalsvis. Betalning av hyra sker i förskott inför varje nytt kvartal, senast den sista vardagen före kvartalsingång. 

Avtalsperioder och lokalanpassning

Kontraktstiden för lokaler är normalt minst tre år med nio månaders uppsägningstid och minst tre års förlängning som standard. Generellt tillämpar vi indexreglerad hyra i kombination med årlig procentuell uppräkning under avtalsperioden. Önskar ni som hyresgäster en lokalanpassning, exempelvis en ombyggnad eller renovering, kommer vi tillsammans överens om hur kostnaden ska fördelas i varje enskilt fall. 

Skyltning och profilering

Vi kan erbjuda flera möjligheter att marknadsföra och profilera er verksamhet. Önskar ni exempelvis disponera byggnadens fasad eller sätta upp flaggstång intill byggnaden? Kontakta er förvaltare eller ert närmaste lokalkontor för mer information. 

Relaterad information
Våra kontor
Om Balder
Kontakta oss