Lediga lokaler, Kontorshotell, Butikslokal, kontor, restauranger, förråd, lagerutrymmen

Du är här

Historien om Balder

Vi har hunnit med en väldigt spännande resa sedan starten 2005. Vår förhoppning är att nästa tioårsperiod blir minst lika spännande, lärorik och händelserik.

2005

 • Fastighets AB Balder bildas ur börsnoterade Enlight AB i juni.

 • Under året förvärvar Balder 21 fastigheter, vid årets utgång äger bolaget ett fastighetsbestånd om 53 fastigheter till ett värde av 2,7 Mdkr.

2006

 • Fastighets AB Balder åternoteras på Stockholmsbörsens O-lista.

 • Bolagets organisation byggs upp med huvudkontor i Göteborg och regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • Under året förvärvas 75 fastigheter och vid årets slut äger Balder 128 fastigheter till ett värde om 7,0 Mdkr.

2007

 • Balder renodlar sitt fastighetsbestånd genom försäljning av 29 industri- och lagerfastigheter till Corem Property Group AB, där Balder blir en stor ägare. Vid årets slut ägs 121 fastigheter till ett värde om 6,8 Mdkr.

 • Genom intressebolagen Tulia AB och Akroterion Fastighets AB sker förvärv av fastigheter i Stockholm.

2008

 • Balder förvärvar tio fastigheter och avyttrar nio fastigheter.

 • Per den 31 december äger Balder 122 fastigheter till ett redovisat värde om 7,1 Mdkr.

2009

 • Under året sker förvärv av Din Bostad Sverige AB och bolagets 310 bostadsfastigheter.

 • Balder satsar på förnyelsebar energi, genom att investera i sex vindkraftverk med en normal årsproduktion om cirka 23 000 000 kWh.

 • Per den 31 december äger Balder 419 fastigheter till ett redovisat värde om 12,7 Mdkr.

2010

 • Under året sker förvärv av 31 fastigheter och avyttring av 18 fastigheter. 

 • Antalet aktieägare ökar med mer än 50 procent under året och uppgår vid årsskiftet till cirka 4 900.

 • Per den 31 december äger Balder 432 fastigheter till ett redovisat värde om 14,4 Mdkr.

2011

 • Det nya aktieslaget preferensaktier emitteras. Emissionen uppgår till 1 Mdkr.

 • Balder förvärvar 25 handelsfastigheter från Catena AB som säljs in i ett nyetablerat samarbetsbolag med PEAB.

 • Satsningen på förnyelsebar energi försätter. Under året förvärvas ytterligare två vindkraftverk och totalt äger Balder vid årsskiftet tio vindkraftverk med en beräknad produktionskapacitet om cirka 25 GWh.

 • Under året ökar antalet aktieägare med 67 procent och uppgår vid årsskiftet till 8 200.

 • Per den 31 december äger Balder 433 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 1 408 tkvm till ett redovisat värde om 17,6 Mdkr.

2012

 • Under året sker förvärv av 14 fastigheter och avyttring av 6 fastigheter.

 • Balder förvärvar bostadsfastigheter i Danmark.

 • Två miljoner preferensaktier emitteras till ett värde av 565 Mkr.

 • Per den 31 december äger Balder 432 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 1 543 tkvm till ett redovisat värde om 22,3 Mdkr.

2013

 • I november förvärvar Balder Bovista Invest AB, en affär som består av 4 300 lägenheter och en total yta om 370 000 kvm till ett värde av ca 2 Mdkr. I samband med Bovista-affären genomförs en riktad nyemission av 3 500 000 preferensaktier som ökar det egna kapitalet med 1 138 Mkr. 

 • Under det fjärde kvartalet tecknas ett totalentreprenadavtal gällande byggnation av 200 lägenheter i Örestad i Köpenhamn till ett värde vid färdigställandet om ca 400 Mkr.

 • Per den 31 december äger Balder 498 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 1 969 tkvm till ett redovisat värde om 27,5 Mdkr.

2014

 • Under året förvärvar Balder 14 hotellfastigheter. Förvärvet resulterar i att Balder, med sina 28 hotell och 5 000 hotellrum i portföljen, är en av Sveriges största hotellfastighetsägare.

 • Balder förvärvar under 2014 fastigheter för 7 059 Mkr. Försäljningarna uppgår till 1 114 Mkr, vilket generarar en vinst om 144 Mkr. Under året avyttrar Balder samtliga återköpta aktier för 220 Mkr.

 • Antalet aktieägare uppgår till 16 310.

2015

 • Balder köper 53 % av Sato vilket gör oss till ägare av 23 000 lägenheter i Finland till ett värde av ca 26 Mdkr.

 • Collector AB (publ) börsnoterades den 10 juni 2015. Balders andel uppgår till 44,1 %.

 • 11 fastigheter (37), varav 9 projektfastigheter har förvärvats till ett fastighetsvärde om 2 183 Mkr med en lokalyta om cirka 70 tkvm.

 • 23 fastigheter (41) har avyttrats till ett fastighetsvärde om 1 613 Mkr med en yta om cirka 108 tkvm.

2016

 • Balder fortsätter bredda fastighetsinnehavet i Norden och förvärvar sin första fastighet i Norge. 

 • I Sverige förvärvar Balder en portfölj med handelsfastigheter till ett värde av 4,2 Mdkr, från Anders Hedin Invest AB.

 • 116 fastigheter (723 inklusive Sato Oyj) har förvärvats till ett fastighetsvärde om 11 342 Mkr (28 660).

 • 71 fastigheter (23) har avyttrats till ett fastighetsvärde om 1 990 Mkr (1 613).

2017

 • Balder har under året emitterat 1 850 MEUR på den europeiska olbigationsmarknaden samt genomfört inlösen av 10 000 000 preferensaktier.
 • Samtliga fastigheter i Arboga, Falköping, Köping och Tranås avyttras till ett fastighetsvärde om ca 2 Mdkr.

2018

 • Balder förvärvar sin första fastighetsportfölj i Tyskland bestående av sju hotellfastigheter med ett värde av ca 580 Mkr.
 • Fortsatt expansion i hotellmarknaden i Sverige med förvärv av hotellprojektet Gradienten i Jönköping för ca 430 Mkr. Man har även under 2018 påbörjat utvecklingen av Hotell Draken tillsammans med Folkets Hus i Göteborg och Nordic choice. 
 • Utökad grön finansiering. Alla Balders byggnadsprojekt kommer nu minst uppfylla kraven för miljöbyggnad Silver. 
 • Under 2018 har Balder färdigställt ca 800 bostäder och byggstartat ca 1000 i Sverige, Danmark och Finland.