Du är här

Historik

Vi har hunnit med en väldigt spännande resa sedan starten 2005. Vår förhoppning är att nästa tioårsperiod blir minst lika spännande, lärorik och händelserik.

2005

 • Fastighets AB Balder bildas ur börsnoterade Enlight AB i juni.

 • Under året förvärvar Balder 21 fastigheter, vid årets utgång äger bolaget ett fastighetsbestånd om 53 fastigheter till ett värde av 2,7 Mdkr.

2006

 • Fastighets AB Balder åternoteras på Stockholmsbörsens O-lista.

 • Bolagets organisation byggs upp med huvudkontor i Göteborg och regionkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • Under året förvärvas 75 fastigheter och vid årets slut äger Balder 128 fastigheter till ett värde om 7,0 Mdkr.

2007

 • Balder renodlar sitt fastighetsbestånd genom försäljning av 29 industri- och lagerfastigheter till Corem Property Group AB, där Balder blir en stor ägare. Vid årets slut ägs 121 fastigheter till ett värde om 6,8 Mdkr.

 • Genom intressebolagen Tulia AB och Akroterion Fastighets AB sker förvärv av fastigheter i Stockholm.

2008

 • Balder förvärvar tio fastigheter och avyttrar nio fastigheter.

 • Per den 31 december äger Balder 122 fastigheter till ett redovisat värde om 7,1 Mdkr.

2009

 • Under året sker förvärv av Din Bostad Sverige AB och bolagets 310 bostadsfastigheter.

 • Balder satsar på förnyelsebar energi, genom att investera i sex vindkraftverk med en normal årsproduktion om cirka 23 000 000 kWh.

 • Per den 31 december äger Balder 419 fastigheter till ett redovisat värde om 12,7 Mdkr.

2010

 • Under året sker förvärv av 31 fastigheter och avyttring av 18 fastigheter. 

 • Antalet aktieägare ökar med mer än 50 procent under året och uppgår vid årsskiftet till cirka 4 900.

 • Per den 31 december äger Balder 432 fastigheter till ett redovisat värde om 14,4 Mdkr.

2011

 • Det nya aktieslaget preferensaktier emitteras. Emissionen uppgår till 1 Mdkr.

 • Balder förvärvar 25 handelsfastigheter från Catena AB som säljs in i ett nyetablerat samarbetsbolag med PEAB.

 • Satsningen på förnyelsebar energi försätter. Under året förvärvas ytterligare två vindkraftverk och totalt äger Balder vid årsskiftet tio vindkraftverk med en beräknad produktionskapacitet om cirka 25 GWh.

 • Under året ökar antalet aktieägare med 67 procent och uppgår vid årsskiftet till 8 200.

 • Per den 31 december äger Balder 433 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 1 408 tkvm till ett redovisat värde om 17,6 Mdkr.

2012

 • Under året sker förvärv av 14 fastigheter och avyttring av 6 fastigheter.

 • Balder förvärvar bostadsfastigheter i Danmark.

 • Två miljoner preferensaktier emitteras till ett värde av 565 Mkr.

 • Per den 31 december äger Balder 432 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 1 543 tkvm till ett redovisat värde om 22,3 Mdkr.

2013

 • I november förvärvar Balder Bovista Invest AB, en affär som består av 4 300 lägenheter och en total yta om 370 000 kvm till ett värde av ca 2 Mdkr. I samband med Bovista-affären genomförs en riktad nyemission av 3 500 000 preferensaktier som ökar det egna kapitalet med 1 138 Mkr. 

 • Under det fjärde kvartalet tecknas ett totalentreprenadavtal gällande byggnation av 200 lägenheter i Örestad i Köpenhamn till ett värde vid färdigställandet om ca 400 Mkr.

 • Per den 31 december äger Balder 498 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 1 969 tkvm till ett redovisat värde om 27,5 Mdkr.

2014

 • Under året förvärvar Balder 14 hotellfastigheter. Förvärvet resulterar i att Balder, med sina 28 hotell och 5 000 hotellrum i portföljen, är en av Sveriges största hotellfastighetsägare.

 • Balder förvärvar under 2014 fastigheter för 7 059 Mkr. Försäljningarna uppgår till 1 114 Mkr, vilket generarar en vinst om 144 Mkr. Under året avyttrar Balder samtliga återköpta aktier för 220 Mkr.

 • Antalet aktieägare uppgår till 16 310.

2015

 • Balder köper 53 % av Sato vilket gör oss till ägare av 23 000 lägenheter i Finland till ett värde av ca 26 Mdkr.

 • Collector AB (publ) börsnoterades den 10 juni 2015. Balders andel uppgår till 44,1 %.

 • 11 fastigheter (37), varav 9 projektfastigheter har förvärvats till ett fastighetsvärde om 2 183 Mkr med en lokalyta om cirka 70 tkvm.

 • 23 fastigheter (41) har avyttrats till ett fastighetsvärde om 1 613 Mkr med en yta om cirka 108 tkvm.

2016

 • Balder fortsätter bredda fastighetsinnehavet i Norden och förvärvar sin första fastighet i Norge. 

 • I Sverige förvärvar Balder en portfölj med handelsfastigheter till ett värde av 4,2 Mdkr, från Anders Hedin Invest AB.

 • 116 fastigheter (723 inklusive Sato Oyj) har förvärvats till ett fastighetsvärde om 11 342 Mkr (28 660).

 • 71 fastigheter (23) har avyttrats till ett fastighetsvärde om 1 990 Mkr (1 613).