Balder har egna vindkraftverk som genererar el till sitt egna fastighetsbestånd

Du är här

Vindkraftverk

Fastighets AB Balder har fortsatt sin satsning på förnyelsebar energi genom att förvärva ett antal vindkraftverk. Dessa är nu tio stycken till antalet. Den el som våra vindkraftverk producerar förbrukas inom koncernens fastighetsbestånd.

Vindkraftverken är placerade i Falkenberg samt på Öland och de genererar tillsammans ungefär 25 GWh. Koncernens totala elförbrukning uppgår till 50 GWh.