Link40 deltar i initiativ för minskade transporter och utsläpp i Göteborg

Nyheter  – 
Ett konsortium med aktörer längs Evenemangsstråket i Göteborg har initierat ett projekt för att utveckla och demonstrera en fossilfri och effektiv logistiklösning för området. Initiativet kallas REDIG och belyser behovet av samverkan kring nya transportlösningar. Erfarenheter från projektet tas med i planeringen av logistikhubben Link40. 

Området kring Evenemangsstråket i Göteborg, som sträcker sig från Korsvägen förbi Svenska Mässan fram till nya och gamla Ullevi, kommer att genomgå stora förändringar med bland annat en ny arena och nytt centralbad som ersätter Scandinavium och Valhallabadet. Samtidigt pågår planeringen av logistikhubben Link40 och satsningen Green City Zone där Evenemangsstråket ska användas som testarena för lösningar som bidrar till omställningen till utsläppsfri trafik i stadsmiljön.  

En viktig pusselbit i omställningen är projektet REDIG som ska utveckla och demonstrera en fossilfri effektiv logistiklösning. Projektet sker i ett ekosystem av samverkan, regelverk och infrastruktur vilket krävs för en lyckad omställning. För initiativtagarna bakom den planerade logistikhubben Link40 var det en självklarhet att medverka i projektet REDIG. 

- Med Link40 vill vi bidra till regionens gröna omställning och genom samverkan i projektet REDIG tar vi ett viktigt steg framåt. Vi får positiv respons från näringslivet, är redo att ta nästa steg och hoppas inom kort att få en antagen detaljplan för att kunna förverkliga hubben, säger Jacob Torell, vd för Next Step Group.

- Initiativet och intresset från aktörerna längs evenemangsstråket visar att det finns ett brett behov och önskan om mer effektiva och hållbara logistiklösningar i Göteborg. Vi är övertygade om att en logistikhubb som Link40 ligger helt rätt i tiden och hoppas att så snart som möjligt få sätta spaden i marken, säger Erik Selin, vd för Fastighets AB Balder.

Link40 planeras vid Bårhultsmotet i Härryda kommun och målet är att byggstarta 2025 för att möta regionens behov.  

Om projektet REDIG 

  • REDIG Systemdemonstration är en fortsättning av förstudien Regionala Godshubbar i Göteborg som visade att det inte räcker att elektrifiera leveransfordon för att skapa en hållbar transportmiljö. Mängden trafik måste också minska. Genom att samordna sina leveranser beräknar medverkande aktörer att kunna optimera fordonsanvändning och minska antalet anlöp med sammanlagt 30 procent.  

  • Systemdemonstrationen som utvecklas inom projektet kommer att utföras av logistikaktörer som GLC, DB Schenker och 247, godsmottagare som Liseberg, Svenska Mässan Gothia Towers och GotEvent. Involverade samhällsplanerare är Göteborgs Stad och Link40 genom Fastighets AB Balder och Next Step Group samt forsknings- och kunskapsaktörerna RISE, Chalmers, Asta Zero, Closer och Volvo Technology.  

  • Lösningen kommer att visualiseras i en digital tvilling som ska kunna simulera flöden och beräkna effekter. Den ska vara affärsmässigt hållbar och kunna appliceras på andra platser i Göteborg eller i andra städer. 

  • REDIG Systemdemonstration finansieras av Vinnova, med en total budget på 12 miljoner kronor, och pågår mellan november 2023 och november 2026. 

Läs mer om projektet REDIG Systemdemonstration
Läs mer om Link40

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johanna Söderlund, Stadsutvecklingschef på Next Step Group, tel. 0704 07 59 52 
Eva Jonasson, Presskommunikatör på Balder, tel. 031-10 79 44