• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Balderaktien är noterad på Nasdaq sedan 2005 . 

Aktien noterades på Stockholmsbörsens O-lista i oktober 1999 under namnet Enlight AB. Med anledning av bolagets förändrade verksamhet var aktien sedan den 1 juli 2005 placerad på O-listans observationslista, efter namnbytet till Fastighets AB Balder handlas aktien sedan den 7 september 2005 under kortnamnet BALD.
 
Från och med den 24 mars 2006 blev aktien åternoterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap och under 2010 noterades aktien på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Sedan 1 januari 2015 är Balderaktien noterad på Nasdaq, Large Cap.

Balder har sedan den 20 juni 2011, då vi noterade vår prefe­rensaktie, två noterade aktieslag, dels en stamaktie av serie B och dels en preferensaktie.

Preferensaktien

Balder har sedan den 20 juni 2011 en preferensaktie som delar ut 5 kr per kvartal. Preferensaktiens utbetalningar av utdelning  m.m. hittar du här.

 

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
031-10 95 94

 

 

Aktieägarservice
Så blir Göteborg 2021
Aktiekapital