Information med anledning av uppgifter i media

 

 

Balder vill med detta meddelande klargöra fakta och rätta vissa felaktiga påståenden om Balder i relation till artiklar i GT/Expressen om omsorgsföretaget Steget Vidare AB.

 

 

Det är inte sant att Steget Vidare hyr ut lägenheter till Mölndals Stad. Steget Vidare bedriver en omsorgsverksamhet i lägenheterna och Mölndals Stad har valt att köpa en avtalad tjänst som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling i öppen konkurrens med 15 andra anbudsgivare. Det rör sig alltså inte om hyra utan om en bred omsorgstjänst som inkluderar omkostnader och sociala insatser som vida överstiger lokalkostnaden. Det ska noteras att Steget Vidares anbud hörde till de lägre i den aktuella upphandlingen.

 

 

Det är inte sant att Balder, Erik Selin eller Sharam Rahi skulle ha varit med och grundat Steget Vidare. Fakta är att Steget Vidare grundades 2009 av entreprenörerna Nubar Kino och Pontus Teiler. Företaget har sedan starten bedrivit vård och omsorg med inriktning mot socialt utsatta personer. Först i slutet av 2012 kom Steget Vidare överens med Balder om att hyra ett antal lägenheter för att i dessa bedriva delar av sin verksamhet.

 

På grund av socialt engagemang och en vilja att hjälpa entreprenörerna bakom Steget Vidare så bestämdes att Erik Selin och Sharam Rahi under en övergångsperiod skulle vara delägare och ha en styrelseplats i Steget Vidares moderbolag.

 

Detta stöd blev med tiden överflödigt eftersom Steget Vidares grundare skötte verksamheten på ett utmärkt sätt. I december 2014 sålde Erik Selin och Sharam Rahi aktierna i Steget Vidare för nominellt belopp.

 

 

Det är inte sant att Erik Selin eller Sharam Rahi gjort någon ekonomisk vinning på engagemanget för Steget Vidare. Varken Erik Selin eller Sharam Rahi har vid något tillfälle erhållit ersättning, lön eller på annat sätt tjänat pengar på engagemanget för Steget Vidare. Motivet har istället varit att stötta två entreprenörer i byggandet av en växande social omsorgsverksamhet.

 

Balder beklagar att GT/Expressen blandar samman hyreskostnad med den väsentligt högre kostnaden för en omfattande och heltäckande omsorgstjänst, vilket är vad Steget Vidare utför i de av Balder uthyrda lägenheterna. Balder uppmanar de som vill veta mer om detta att kontakta Steget Vidare, som gärna berättar om sin verksamhet.

 

 

Göteborg 2015-05-06

 

Erik Selin

 

Klicka här för att komma vidare till hemsidan