• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Kära aktieägare,

Förvaltningsresultatet för Q3, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 760 Mkr motsvarande en ökning med 24 % per stamaktie till 3,94 kr. Ökningen genereras genom ett större fastighetsbestånd med något högre hyror/kvm, bättre överskottsgrad och bra finansieringsvillkor.
 
När det gäller finansiering gjorde vi under kvartalet två emissioner i Eurobondmarknaden, varav en senior unsecured med förfall 2026 till en fast ränta om 1,95 % och en hybridobligation med en fast ränta om 3,13 %. Likviden från hybridobligationen har vi strax efter kvartalets utgång använt till att lösa in våra Preferensaktier.

Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden i Norden känns fortsatt stabil med ett stort investerarintresse och i regel hård konkurrens om bra objekt. Den del av marknaden där vi noterar ett ökat utbud och osäkrare prisbild är marknaden för vissa typer av handelsfastigheter samt för dyra bostadsbyggrätter. Priset på bostadsbyggrätter har under senare år på vissa ställen ökat kraftigt och en viss korrigering känns inte helt oväntad, jag är dock fortsatt optimistisk över tid gällande bostadssegmentet.

Avslutningsvis

Jag är också fortsatt optimistisk avseende den långsiktiga utvecklingen för Balder baserat på vår organisation, finansieringsmöjligheter och våra många investeringsalternativ.

Erik Selin
Verkställande direktör

 

 

Finansiella rapporter
Prenumerera
Våra kontor