Balder köper Masmästaren

Nyheter  – 
Balder har idag tecknat avtal om att, med tillträde under första kvartalet 2021, förvärva Masmästaren.

Masmästaren är ett fastighetsbolag med fastigheter i Falun/Borlänge, Västerås, Uppsala och Nacka. Beståndet omfattar ca 250 000 kvm, med ett fastighetsvärde om ca 5 miljarder, fördelat på hälften bostadsfastigheter och hälften kommersiella fastigheter.

- Masmästaren är ett fantastiskt fint bolag som vi med tacksamhet välkomnar till Balderfamiljen, säger Balders VD Erik Selin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2020 ett värde om 151,1 Mdkr (133,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.