Balders intressebolag Next Step Group i stort samverkansprojekt för att öka Sveriges konkurrenskraft inom hållbar mobilitet

Nyheter  – 
Vectura Fastigheter och Fastighets AB Balders intressebolag Next Step Group fortsätter att investera, nu tillsammans med Volvo Cars och Göteborgs Stad, för att bidra till svensk konkurrenskraft internationellt. Bolagen planerar att skapa ett ledande innovationskluster inom hållbar mobilitet.

Startskottet har redan gått för den första fastigheten som byggs om till att bli Mobility Innovation Destination Torslanda – ett nav för morgondagens mobilitetslösningar.

- Det här är en mycket fin investeringsmöjlighet som vi är stolta över att vara en del av. Tillsammans med Volvo Cars och Vectura vill vi skapa de bästa förutsättningarna för fordonsindustrin och framtidens mobilitet, säger Erik Selin, VD på Fastighets AB Balder som äger Next Step Group till 50 procent.

- Är man en aktör som vill jobba hands-on med att lösa framtidens mobilitet tillsammans med de mest framstående experterna och företagen inom mobilitetssektorn så är det på Mobility Innovation Destination Torslanda man ska befinna sig framöver. Platsen ska präglas av stark innovationskraft och gränsöverskridande samarbeten. Genom gestaltning av fysiska ytor och innehåll skapar vi förutsättningar för rätt parter att träffas, säger Joel Ambré, VD Vectura Fastigheter.

Genom stadsutveckling i området, nya stråk, platsbildningar och byggnader, är ambitionen att skapa en levande plats som främjar gemenskap, samarbeten, innovation och tillväxt. Strävan är att skapa de bästa förutsättningarna för att finna lösningar på framtidens utmaningar inom mobilitetssektorn. 

Ombyggnationen av den befintliga fastigheten på Amazonvägen 10 är första fasen vilken också innefattar en nyproduktion på cirka 25 000 kvm. Inflyttning planeras till våren 2026. Från och med 7 februari kommer destinationen att öppnas för aktörer att bli partners i projektet. Avsikten är att fortsätta utveckla stadsdelen till upp mot 200 000-300 000 kvm.

- Med det här initiativet vill vi skapa ett ekosystem där vi kan utveckla framtidens mobilitet, inklusive bilar, tekniken i dem och infrastrukturen runt dem, allt hand i hand. Vår ambition är att vara banbrytande inom teknik, attrahera globala talanger och få kontakt med andra banbrytande företag, säger Jim Rowan, VD Volvo Cars.

Sedan 2017 äger och utvecklar Vectura Fastigheter och Next Step Group GoCo Health Innovation City i Mölndal. En plats där bolag inom life science, hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet samverkar för ny kunskap och nya vägar till hållbara sätt att arbeta och leva. Nu breddar Vectura Fastigheter och Next Step Group sitt fokus genom att kliva in i ett nytt segment; hållbar mobilitet.

- GoCo Health Innovation City är ett lyckat exempel på hur vi tillsammans har hittat receptet på att locka den bästa talangen till en och samma plats. Vi möjliggör en innovativ miljö där näringsliv och akademi samverkar. Tillsammans med Volvo Cars ser vi fram emot att göra en liknande resa, säger Jacob Torell, VD Next Step Group.

Om satsningen

  • Fastigheten på Amazonvägen 10 byggdes som Volvo Cars huvudkontor år 1984. Byggnaden har delvis stått tom de senaste årtiondena. Byggstart är våren 2024 och inflyttning planeras till våren 2026. Från och med 7 februari kommer Mobility Innovation Destination Torslanda att öppnas för aktörer att bli partners i projektet.
  • Området i sin helhet är beläget centralt inom Volvo Cars i Torslanda, söder om utvecklingsdelarna och öster om fabrikerna. Totalt rör det sig om en yta på cirka 200 000-300 000 kvm.
  • VCC2 (Hus 2) nybyggnationen startar under Q2 2024 med mål att vara klart Q4 2026.
  • Vectura Fastigheter och Next Step Group kliver i och med detta in som nya fastighetsägare. Hyresavtalet med Volvo Cars har en initial löptid om 15 år. Sett till antal kvadratmeter handlar det om en av 2023 års största uthyrningar i Göteborgsregionen.
  • Projektets hållbarhetsmål är högt ställda. Nybyggnationen om 25 000 kvadratmeter är en trähybrid, vilket minskar koldioxidavtrycket med 15 % jämfört med en traditionell stomme av stål och betong.
  • Den världskända arkitektbyrån Henning Larsen, som står bakom World of Volvo, har nu fått förtroendet att utveckla Mobility Innovation Destination Torslanda. Nästa fastighet, VCC2 (Hus 2), som planeras vara klart till 2026, skapas i samarbete med en av världens mest framstående arkitektbyråer; amerikanska SHoP Architects.
  • Satsningen kopplar samman dagens redan starka mobilitetsnoder i Göteborg och på Hisingen: Volvo Torslanda, Campus Lundby och Lindholmen Science Park.

Läs mer om destinationen på www.innovationdestinationtorslanda.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Jonasson, Presskommunikatör, Balder,
031-10 79 44, eva.jonasson@balder.se

Martinus Rönnerman, Chef kommunikation, marknad och HR, Vectura Fastigheter,
0702-63 68 05, martinus.ronnerman@vectura.se

Lena Olander, Creative Lead, Next Step Group,
0708-11 08 22,
lena.olander@nextstep.se Vectura Fastigheter är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning med fokus på innovationskluster. I Vecturas fastigheter inspireras hyresgästerna till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapas förutsättningar för fruktsamma möten. I fastighetsbeståndet finns bland annat Forskaren i Stockholm, The Loop utanför Lund, GoCo Health Innovation City i Mölndal och Permobil i Sundsvall. Vectura Fastigheter ägs av Patricia Industries, en del av Investor.

Next Step Group grundades 2004 och har sedan dess expanderat med stora stadsutvecklingsprojekt i Göteborg - GoCo Health Innovation City, Wendelstrand och Link40. Next Step Group skapar attraktiva stadsmiljöer på oväntade platser. Genom samskapande kortar Next Step Group sträckorna mellan vision, skiss, spade och färdig stad. Next Step Group AB ägs till hälften av Fastighets AB Balder.