Balders valberedning inför årsstämman 2023

Regulatoriska pressmeddelanden  – 

Vid Balders årsstämma den 12 maj 2022 beslutades att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare. Namnen på övriga två ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2023 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 30 september 2022 och kända förändringar därefter:

  • Lars Rasin, ordförande
  • Jesper Mårtensson, företrädande Erik Selin Fastigheter AB
  • Rikard Svensson, företrädande Arvid Svensson Invest AB

Utöver ovan nämnda ledamöter har Patricia Hedelius från AMF Tjänstepension och Fonder utsetts till adjungerad ledamot fram till årsstämman 2023. Som adjungerad kommer Patricia att bistå valberedningen i sitt uppdrag.

- Det är mycket positivt att en sådan långsiktigt skicklig investerare som AMF Tjänstepension och Fonder väljer att engagera sig i vårt bolag. AMF har stor erfarenhet av bolagsstyrning och Patricia Hedelius är ett bra komplement till ordinarie valberedning, säger Balders vd Erik Selin.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till info@balder.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Eva Sigurgeirsdottir, Ekonomichef, telefon 031-10 99 13

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022 kl. 08.00 CET.