Fastighetsaffär mellan Balder och Circle K möjliggör 1 000 nya bostäder och möjlighet för Circle K att testa nytt i centrala Kungsbacka

Nyheter  – 
Fastighets AB Balder har förvärvat en fastighet på cirka 4 600 kvm av Circle K och är ett steg närmare att förverkliga stadsutvecklingsprojektet Sydöstra Centrum i Kungsbacka. Byggplanerna omfattar bostäder, kommersiella lokaler och en möjlighet att etablera en ny sorts fossilfri drivmedelsstation i centrala Kungsbacka.

Genom området Sydöstra Centrum vill Balder skapa en modern, attraktiv och naturlig förlängning av Kungsbacka stadskärna. Circle K överlät nyligen sin del av marken till Balder men har inga planer på att lämna området. Istället planeras etablering av en för bolaget ny slags elladdningsstation på platsen, en idé som växt fram och utvecklas gemensamt av Circle K och Balder. 

- Vi är oerhört glada för samarbetet med Circle K som möjliggör Balders och Kungsbacka kommuns vilja att låta stadskärnan växa på ett smart och bra sätt. Tack vare förvärvet av Circle K:s fastighet har vi nu nästan all den yta vi behöver för att gå vidare med planerna för Sydöstra Centrum, säger Magnus Aspenrot, fastighetsutvecklare på Balder.

- Centrumnära etableringar är en spännande utmaning som Circle K gärna är med och tittar på hur man kan utveckla. Med våra framtida planer känns det väldigt spännande och positivt att planera för en framtida etablering tillsammans med Balder, säger Dan Petersson fastighetsutvecklare på Circle K. 

Balders planer för Kungsbacka Sydöstra Centrum inkluderar totalt åtta kvarter med cirka 1 000 bostäder och lokaler i markplan på en yta av totalt cirka 90 000 BTA. Mellan bostadshusen planeras gröna gårdar och i mitten av området en stadsdelspark. Circle K:s nya etablering är planerad till områdets sydöstra del, i hörnet där Hantverksgatan möter Varbergsvägen, är på cirka 1 500 kvm och kommer att hyras av Balder.

Detaljplanen för området har varit ute på samråd och bearbetas nu vidare. Om allt går enligt plan finns en godkänd detaljplan runt sommaren 2023, vilket skulle innebära en säljstart tidigt 2024. Planen är att bygga området i etapper från norr till söder och de första boende skulle då kunna flytta in runt årsskiftet 2025/2026. Förutom planerna i Sydöstra Centrum har Balder byggplaner för ytterligare tre områden i Kungsbacka; Klovsten, Tölö och Forsbergen.


För mer information, vänligen kontakta:
Eva Jonasson, Presskommunikatör, Balder, telefon 031-10 79 44

Dan Petersson, Senior Real Estate Developer, Circle K, telefon 0705 17 73 32