Bokslutskommuniké 2005

Finansiella rapporter  – 

• Resultatet efter skatt för 2005 (juli-december) uppgick till 264,4 Mkr, motsvarande 20,35 kr per aktie • Värdeförändringar fastigheter uppgick under 2005 till 143,6 Mkr • Hyresintäkterna för 2005 uppgick till 130,1 Mkr • Förvaltningsresultatet före skatt för samma period uppgick till 46,4 Mkr • Efter rapportperiodens utgång har Balder per 2 januari 2006 förvärvat 10 fastigheter i Stockholm för 580 Mkr. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005. Årsstämman kommer att hållas den 8 maj kl. 17.00 i Göteborg. Kalendarium Delårsrapport januari-mars 2006 23 maj 2006 Delårsrapport januari-juni 2006 29 augusti 2006 Delårsrapport januari-september 2006 21 november 2006 Bilaga: Bokslutskommuniké 2005 För ytterligare information, vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomi- och finanschef Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22